Numer miesięcznika

Październik 2021 – Edukacja leśna

Październik 2021 – Edukacja leśna


temat numeru

Pedagogika przeżyć 5

Zielone godziny dla ciała i duszy 8

Pożądane zdziczenie 12

Las pełen bezpieczeństwa 15

Biuletyn Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli

O Kardynale Stefanie Wyszyńskim i o nauczycielach 18

historia

Andrzej Półtawski – wybitny fenomenolog 20

rozmowa miesiąca

Słowa Papieża motywowały nas 22

teka praktyka

Wyprawa do niezwykłego lasu Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I–III 28

na szlaku

Trzebnica świętej Jadwigi 30


Numer zawiera:Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru