Duszpasterstwo Nauczycieli

ks. dr Wojciech Wojtyła | 8 października 2021

Działające w poszczególnych diecezjach duszpasterstwa nauczycieli są miejscem spotkań osób pragnących nie tylko pogłębiać swoje życie religijne i własną więź z Kościołem, ale także chcących twórczo oddziaływać w duchu kultury chrześcijańskiej na swoje środowisko pracy, promując w nim chrześcijańskie wartości i ideały. Celem duszpasterstwa jest troska o stałą formację nauczycieli i wychowawców w duchu Ewangelii i nauczania Kościoła. Składa się na nią:

  1. Formacja duchowa poprzez:

systematyczne pogłębianie życia religijnego,

uczestniczenie w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach modlitewnych oraz pielgrzymkach,

aktywne uczestniczenie w wydarzeniach religijnych w parafiach i diecezji.

2. Formacja intelektualna poprzez:

poszerzanie i systematyzowanie wiedzy religijnej,

pogłębianie wiedzy z zakresu nauczania Kościoła,

uczestniczenie w wykładach, seminariach i konferencjach tematycznych.

W tym zakresie niezwykle cenna jest dla nas współpraca z Miesięcznikiem Nauczycieli Katolickich Wychowawca.

Duszpasterstwo jest miejscem dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty, a także dla sympatyków tego środowiska. Od 2015 roku krajowym opiekunem i koordynatorem prac duszpasterstw w poszczególnych diecezjach z ramienia Episkopatu Polski jest bp Piotr Turzyński z Radomia.

Jakie wydarzenia są planowane na ten rok? Poszczególne diecezje realizują szereg własnych inicjatyw. Istnieje jednak szereg stałych punktów formacji nauczycieli.

W październiku są to Msze Święte w intencji nauczycieli, z racji przypadającego na dzień 14 października Dnia Edukacji Narodowej. W ostatnim tygodniu października odbywają się także coroczne rekolekcje dla diecezjalnych duszpasterzy nauczycieli. Jest to zarazem doskonała okazja do wymiany doświadczeń, a także wzajemnego poznawania środowiska i jego potrzeb. W listopadzie duszpasterstwa organizują Msze Święte w intencji zmarłych nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizowane są dni skupienia. Są one doskonałą okazją do spotkania z ciekawymi przemyśleniami, a także dyskusji w znakomitym gronie rozmówców. W ciągu roku duszpasterze organizują pielgrzymki do krajowych i zagranicznych sanktuariów. Podsumowaniem każdego roku formacyjnego jest Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Na każdą pielgrzymkę przygotowywane są materiały dla nauczycieli, publikowane w Roczniku Naukowym Duszpasterstwa. W tym roku po raz 84. nauczyciele z całej Polski pielgrzymowali przed oblicze Jasnogórskiej Pani. Ufamy, że nadchodzący rok pracy formacyjnej przyniesie błogosławione owoce.

http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/

ks. Wojciech Wojtyła sekretarz Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców