Kategoria: Czytając JPII

Opiekun naszych spraw.  O adhortacji Jana Pawła II „Redemptoris Custos”

Opiekun naszych spraw. O adhortacji Jana Pawła II „Redemptoris Custos”

wychowawca | 22 września 2020
Redemptoris Custos to najkrótsza adhortacja spośród wszystkich napisanych przez Jana Pawła II. Być może nie powinno to dziwić, ponieważ jej bohaterem jest człowiek, którego całe…
Sollicitudo rei socialis –  idea solidarności odpowiedzią Jana Pawła II na wyzwania współczesnego świata

Sollicitudo rei socialis – idea solidarności odpowiedzią Jana Pawła II na wyzwania współczesnego świata

ks. dr Wojciech Wojtyła | 18 września 2020
,,Solidarność jest niewątpliwie cnotą chrześcijańską (…) W świetle wiary solidarność zmierza do przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich całkowitej bezinteresowności, przebaczenia i pojednania.…