Prymas Tysiąclecia – błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński

Malgorzata Sasin | 24 października 2020

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III
Scenariusz dostosowany do przeprowadzenia zajęć przez rodzica w domu.

Temat: Prymas Tysiąclecia – błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński

Cele
uczeń:
• wie, kim jest bł. Stefan Wyszyński
• potrafi wymienić ważne wydarzenia z życia Prymasa
• dostrzega wartość dokonań Prymasa
• poszukuje w nim wzoru do naśladowania
• wykona rodzinną książeczkę o bł. Stefanie Wyszyńskim.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Metody pracy: rozmowa kierowana, praca z tekstem, objaśnienie, metody impresyjne.
Pomoce dydaktyczne: diagram, tekst opowiadania, kartki z informacjami, portret (zdjęcie) bł. Stefana Wyszyńskiego, książeczka.

Przebieg zajęć

1. Wstęp
Nauczyciel prosi dziecko o wykonanie ćwiczenia:
Pokoloruj w diagramie co drugą literę. Zacznij od litery P. Z pokolorowanych liter odczytaj hasło, a dowiesz się komu będzie poświęcona lekcja (Załącznik 1).

2. Prezentacja portretu (zdjęcia) kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nauczyciel prezentuje portret, zdjęcie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowuje również kartki, na których zapisane są krótkie o nim informacje. Prosi, aby dziecko odczytało je i umieściło obok portretu zgodnie z chronologią. Pomocą w takim ułożeniu kartek posłużą numerki zapisane na ich odwrocie (Załącznik 2).

3. Odczytanie tekstu “Rodzinna książka o Prymasie”

4. Odpowiedzi ukierunkowane pytaniami:
Jakie ważne wydarzenie wspomina dziadek i gdzie ono odbyło się?
Kto napisał Jasnogórskie Śluby Narodu?
Dlaczego kardynała Stefana Wyszyńskiego nie było podczas ich złożenia?
Co dziadek pokazał wnuczkowi?
Na jaki pomysł wpadł chłopiec?

5. Rodzinna książeczka o Prymasie Tysiąclecia.
Nauczyciel poleca uczniom wykonanie książeczki, najlepiej w formacje A-5.
Rodzic może wykonać książeczkę wspólnie z dzieckiem. Jej wykonanie będzie okazją do pogłębienia wiedzy o życiu i duchowości bł. Stefana Wyszyńskiego.

Propozycja:
Strona tytułowa: tytuł książki, autorzy, ilustratorzy, rysunek.

Str. 1 Ukochanie Kościoła świętego
“Kościół Boży nieustannie nam pomaga, aby w nas był Bóg…”.

Str. 2 Ukochanie Matki Bożej
„Pragnę wyznać, że wszystko w swoim życiu przypisuję Maryi”.

Str 3 Ukochanie człowieka
„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”.

Str. 4 Ukochanie Ojczyzny
„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

Książeczka może posiadać więcej stron.
Każda strona jest opatrzona odpowiednimi do jej treści ilustracjami.
Można ją również wykonać według własnego pomysłu.

6. Zakończenie
Rodzinna prezentacja książeczki.

Małgorzata Sasin
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy

Załącznik 1

P

A

R

B

Y

C

M

D

A

E

S

F

T

G

Y

H

S

I

I

J

Ą

K

C

M

L

N

E

O

C

P

I

R

A

Uzupełnij zdanie odczytanym hasłem:

Kardynał Stefan Wyszyński – ………………………………………………………………………..…

Załącznik 2

Narodziny Stefana Wyszyńskiego w 1901 r. w miejscowości Zuzela.

kartka 1

Nauka w gimnazjum, potem liceum, następnie w Wyższym Seminarium Duchownym.

kartka 2

Posługa kapłańska i praca naukowa.

kartka 3

Kapelan podczas Powstania Warszawskiego.

Pseudonim “Radwan II”

kartka 4

Mianowany biskupem, potem arcybiskupem, Prymasem Polski, kardynałem.

kartka 5

Aresztowany i uwięziony przez władze państwowe.

kartka 6

Składa Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

kartka 7

Uczestniczy w konklawe, na którym wybrano papieżem Karola Wojtyłę.

kartka 8

Umiera 28 maja 1981 r., w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

kartka 9

Beatyfikowany 7 czerwca 2020 r.

kartka 10