Portal seksedu.pl

Maciej Tryburcy | 17 września 2020

Permisywna edukacja seksualna przedstawia życie seksualne jako rodzaj sportu, w którym każda droga osiągnięcia przyjemności jest dozwolona pod warunkiem obopólnej zgody, zaś naturalne konsekwencje podejmowania współżycia mogą być ignorowane dzięki stosowaniu antykoncepcji i aborcji. Każde inne podejście do seksualności jest piętnowane jako ograniczenie wolności.

Tak uformowana młodzież, która traktuje życie seksualne jako rozrywkę, wyrasta później na dorosłych nierozumiejących podstawowych zasad, rządzących życiem społecznym. Tworzenie stabilnego związku, opartego na miłości i wierności, jawi się im jako forma opresji i dyskryminacji. Rodzicielstwo przeraża ich swoją nieodwołalnością i koniecznością przyjmowania odpowiedzialności za potomstwo.

Nie ulega wątpliwości, że punktem wyjścia do odnowy, która pozwoli uznać rodzinę za fundament ładu społecznego, będzie szanować wielodzietność, a także przywróci cnoty wierności i odpowiedzialności, jest praca nad młodzieżą w obszarze ich postaw wobec seksualności. Tak jak skutecznie działa psucie ich przekonań na ten temat, tak potrzebne jest ich naprawianie.

Szukając konstruktywnej odpowiedzi na te problemy, chcielibyśmy stworzyć portal edukacyjny dla młodzieży o adresie seksedu.pl. Pragniemy sięgnąć po dokładnie te same techniki, w których specjalizują się nasi oponenci, aby zachęcić młodych do poznania argumentów na rzecz umieszczenia życia seksualnego w kontekście miłości i odpowiedzialności małżeńskiej, uznania małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, czy też docenienia dzietności jako dobra wspierającego społeczeństwo.

Nasz portal będzie przedstawiał treści w formie dopasowanej do grupy docelowej zarówno pod względem języka, formy graficznej, jak i stylu, w którym nie chcemy nikomu narzucać poglądów, ale podać argumenty na ich rzecz. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo młodzi są wyczuleni na ocenianie i naruszanie ich autonomii, dlatego chcemy dyskutować i przekonywać, a nie moralizować. Zapraszamy do współpracy!

Maciej Tryburcy

– Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży, www.mamaroza.pl