Maciej Tryburcy
Tryburcy

Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży, www.mamaroza.pl
Zobacz teksty autora

Portal seksedu.pl

Portal seksedu.pl

Maciej Tryburcy | 17 września 2020
Permisywna edukacja seksualna przedstawia życie seksualne jako rodzaj sportu, w którym każda droga osiągnięcia przyjemności jest dozwolona pod warunkiem obopólnej zgody, zaś naturalne konsekwencje podejmowania…