Numer miesięcznika

Czerwiec 2021 – Tutoring

Czerwiec 2021 – Tutoring


temat numeru 

Tutoring jako inspirowanie do wielkości (ducha) 5
Stawanie się tutorem 9

Labirynt kontra punkt widokowy 13

Tutoring w placówkach wychowawczych 14

Jak znajdować środki na tutoring? 17

Biuletyn Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli

O Norwidzie, wakacjach i oazach 18

historia

Poznański Czerwiec 1956 20

rozmowa miesiąca

Epidemia szansą na zmianę 23

kuźnia cnót

Trzy i pół zdania o wychowaniu do odpowiedzialności 26

czytając JPII

Miłośnik Eucharystii 30


Numer zawiera:Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru
Kup 1 egzemplarz
papierowego najnowszego
wydania WYCHOWAWCY