dr Anna Seredyńska
Seredyńska

Akademia Ignatianum w Krakowie, Centrum Ochrony Dziecka
Zobacz teksty autora

Skala wykorzystywania seksualnego – badania retrospektywne

Skala wykorzystywania seksualnego – badania retrospektywne

dr Anna Seredyńska | 21 września 2020
Oficjalne dane statystyczne, które zostały przytoczone w czerwcowym numerze „Wychowawcy”1, tylko w sposób ograniczony pozwalają na przebadanie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich. Dlatego konieczne jest…