Życzenia

wychowawca | 21 września 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim wychowawcom i czytelnikom dedykujemy słowa Prymasa Tysiąclecia – ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Nauczanie […] to święte posłannictwo, to szczególna postać apostolstwa świeckich, najbardziej skuteczna, najbardziej bliska, łączy się też z odpowiedzialnością przed Bogiem. Odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność.”

Redakcja