Życzenia

Wychowawca | 5 kwietnia 2022

Otwórzmy serca Chrystusowi, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do nas z darem pokoju. Bo tam, gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój.

Powtarzajmy z ufnością – „Zostań z nami, Panie”: Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały! (…) Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca, naucz nas słów i czynów pokoju. (…) Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6,68). Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

(Jan Paweł II, 27 marca 2005 r., Błogosławieństwo „Ubi et Orbi”)

Redakcja „Wychowawcy”