Żyć pełnią życia: Program 12 Kroków (bibliografia w wyborze)

Elzbieta Trojan | 5 lipca 2021

Żyć pełnią życia: Program 12 Kroków

(bibliografia w wyborze)

 1. Droga do wolności / [Waldemar Zienkiewicz]. Koszalin: Wydaw. Centrum Chrześcijańskie „Woda Życia”, 2011. – 45 s.

 2. Droga do wolności: medytacja nad obrazami 12 kroków ku pełni życia / Romuald Jaworski. Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2017. – 40 s.

 3. Droga zwycięzców: dwanaście kroków nie z tej ziemi / Marek Dziewiecki. Częstochowa : Św. Paweł; Warszawa : Raj Media Porzezińscy s.j., 2016. – 221 s.

 4. 12 kroków do wolności: nie tylko dla chrześcijan / Popov, Racięcki, Porzeziński. – Wyd. 5. Warszawa : Raj Media Porzezińscy s.j., 2014. – 1 płyta audio: zapis cyfrowy, stereo.

 5. 12 kroków i ćwiczenia duchowe / Jim Harbaugh ; przeł. Marek Chojnacki. Kraków : Wydaw. WAM Księża Jezuici, 2014. – 220 s.

 6. Dwanaście kroków i dwanaście tradycji. Warszawa : Fundacja Biuro Służby Anonimowych Alkoholików w Polsce, 2020. – 191 s.

 7. Ku pełni życia: od zabiegów o przeżycie – do osiągnięcia życia w pełni / Romuald Jaworski. Wyd. 2. Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2002. – 104 s.

 8. Nowe przesłanie nadziei: podręcznik duszpasterstwa trzeźwości: praca zbiorowa / pod red. Marka Dziewieckiego. – Wyd. 2. Warszawa : PARPA, 2000. – 358 s.

 9. Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki. – Kielce: „Jedność”, 2009. – 219 s.

 10. Oddychając pod wodą: duchowość i Program Dwunastu Kroków / Richard Rohr. Kielce: Wydaw. Charaktery, 2015. – 151 s.

 11. Po prostu wreszcie żyć!: chrześcijański program 12 kroków: rozwój osobowości w małych grupach z modelem drzewa: uzdrowienie, przemiana, spokój ducha / Nadine Synofzik, Helge Seekamp. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2019. – 383 s.

 12. Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej / Antoni Jucewicz. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. – 290 s.

 13. Przygotowanie do Programu Dwunastu Kroków / Joseph Nowinski, Stuart Baker, Kathleen Carroll. Warszawa : PARPA, 1995. – 160 s.

 14. Rozwój duchowy osób uzależnionych: program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików / Andrzej Kędzierski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Psychologiczne. Z. 1, (1996), s.133–138.

 15. W kierunku profilaktyki integralnej / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2011 nr 11, s. 5–10.

 16. Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością / Marek Dziewiecki. Wyd. 8. Częstochowa : Pomoc – Wydaw. Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2016. – 248 s.

 17. Zatrzymać alkoholowy potop / z Rafałem Porzezińskim rozm. Anna Wyszyńska // Niedziela. – (Wyd. zasad.). 2019, nr 38, s. 38–40.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu