XXIII Ogólnopolski Konkurs Papieski – „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” – Święty Jan Paweł II

Wychowawca | 16 kwietnia 2023

Konkurs

Komenda Główna OHP wraz z Małopolską Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie zaprasza do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, którego tegoroczny tytuł brzmi: „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” – Święty Jan Paweł II.

Głównymi celami przedsięwzięcia jest uświadomienie znaczenia wolności i ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka, a także przypomnienie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II oraz propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.

Konkurs skierowany jest do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej (ur. w 2003 r. i młodszej).

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej, zgodnej z tematem Konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 6.05.2023 r.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.konkurs-papieski.com

“Wychowawca” jest patronem medialnym konkursu