Wychowanie seksualne (bibliografia w wyborze)

Wychowawca | 4 marca 2022

Książki:

 1. Edukacja seksualna w polskiej szkole : perspektywa uczniów i dyrektorów / Mariola Bieńko, Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż. – Warszawa : „Difin”, 2016. – 87, [2] s.

 2. Integracja seksualna : przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności / Józef Augustyn. – Wyd. 5. – Kraków : Wydaw. WAM, 2009. – 276, [4] s.

 3. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności / John T. Chriban. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha. 2014. – 375, [1] s.

 4. Oblicza miłości w pedagogice / pod red. nauk. Marcina Białasa i Doroty Ruszkiewicz. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – 263 s.

 5. Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900–1939 / Marek Babik. – Kraków: „Ignatianum” ; Wydaw. WAM, 2010. – 326 s.

 6. Wychowanie do życia w rodzinie : konstruowanie znaczeń / Barbara Jamrozowicz. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2020. – 247, [1] s.

 7. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. – Wyd. 4. – Kraków : Wydaw. WAM, 2015. – 128 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Edukacja seksualna / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 4, s. 54–57.

 2. Istota wychowania seksualnego / Barbara Charczuk // Wychowawca. – 2017, nr 7–8, s. 12–15.

 3. Płciowość w życiu człowieka / Bożena Urszula Ochała // Wychowawca. – 2016, nr 6, s. 18–21.

 4. Po co młodzieży wychowanie seksualne? / Bożena Pietryczuk // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 10–11, s. 29–34.

 5. Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży. O konieczności realizacji wychowania seksualnego w szkole / Aneta Baranowska // Katecheta. – 2014, nr 6, s. 13–22.

 6. Trudny temat: edukacja seksualna / z Dominikiem Haak rozm. Kinga Bartkowiak // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 2, s. 19–21.

 7. Wizja człowieka a wychowanie seksualne / Marek Dziewiecki // Zeszyty Formacji Katechetów. R. 13, nr 3 (2013), s. 54–60.

 8. Wychowanie do miłości i czystości seksualnej / Jacek Bąk // Wychowawca. – 2017, nr 7–8, s. 17–19.

 9. Wychowanie seksualne w rodzinie w ujęciu ks. prof. dr. hab. Józefa Wilka / Urszula Tokarska // Wychowawca. – 2017, nr 7–8, s. 20–24.

 10. Wychowanie seksualne w szkole – którym uczniom bardziej potrzebne? / Marta Komorowska-Pudło // Wychowawca. – 2017, nr 7–8, s. 8–11.

 11. Wychowanie seksualne w ujęciu holistycznym / Marta Komorowska-Pudło // Wychowawca. 2015, nr 5, s. 8–14.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu