Wychowanie personalistyczne a podejście indywidualne

januszvarts | 8 września 2020

Personalizm traktuje człowieka całościowo, podkreśla jego godność.
Indywidualizm czyni z pojęcia wolności naczelną zasadę, determinującą godność jednostki.