Wiosenne porządki – scenariusz zajęć dla klas II i III

Izabela Faleńczyk | 4 listopada 2020

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III

Temat: Wiosenne porządki

Cele

uczeń:

 • swobodnie wypowiada się na temat

 • uzasadnia swoje opinie w dyskusji

 • potrafi obiektywnie ocenić zachowanie swoje i innych dzieci

 • poszukuje rozwiązań, aby zmienić zachowanie

 • współpracuje w grupie.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody: rozmowa kierowana, dyskusja.

Środki dydaktyczne: teksty wierszyków, arkusz szarego papieru, kartki dla grup, wiosennie udekorowany koszyk.

 

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie

Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel eksponuje ilustrację przedstawiającą panią Wiosnę. Zachęca do swobodnych wypowiedzi o prezentowanej postaci.

 1. Nauczyciel czyta pierwszy fragment wierszyka o wiośnie:

Idzie Wiosna przez zarośla.

Jak tu przyjąć tego gościa?”.

 1. Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami:

 • Co robisz, kiedy spodziewasz się gościa? (porządki, poczęstunek, dekoracje, ubiór)

 • Jak przyjąć takiego gościa, jakim jest Wiosna?

Nauczyciel zapisuje propozycje dzieci w promyczkowym uszeregowaniu (porządki
w domu, porządki w ogrodzie, sadzenie roślin, wymiana garderoby z zimowej na wiosenną
i inne).

 1. Nauczyciel czyta drugi fragment wierszyka o wiośnie:

Och, jak pięknie mnie przyjmiecie!

Ale to za mało, wiecie?

O inny porządek mi chodzi,

Ten, który z serca wychodzi”.

 1. Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami:

 • O jakim porządku myśli Wiosna?

 • Jaki porządek ma wyjść z serca?

 • Co należy uporządkować? Dlaczego?

 1. Nauczyciel czyta trzeci fragment wierszyka o wiośnie:

Wytrzeć kurz niezgody.

Wyrzucić kłótnie i swady.

Wyczyścić plamy zazdrości

Usunąć wszystkie przykrości

Ot i porządki całe!”.

 1. Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniem:

 • Co w naszej klasie wyrzucimy, wyczyścimy, umyjemy, aby przeprowadzić wiosenne porządki?

Trudne sprawy, które dzieci chcą uporządkować, zapisywane są na dużym arkuszu papieru.

Po głośnym przeczytaniu dzieci dochodzą do wniosku, że pragną zaprowadzić wiosenny porządek we wzajemnych klasowych relacjach.

Zgniatają papier – jest to symbol zerwania, zapomnienia, pozbycia się tych trudnych spraw

i rozpoczęcia nowego etapu.

 1. Nauczyciel czyta kolejny fragment wierszyka:

Gdy z serca brudy już wyrzucicie,

radość i uśmiech w nim umieścicie.

Zerwane przyjaźnie należy poskładać,

szacunek i zaufanie spokojnie dodawać.

Wtedy wiosna w pełnej krasie

zagości w waszej klasie”.

 1. Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniem:

 • Pozbyliśmy się nieporządku w naszych relacjach. O co teraz szczególnie będziecie dbać?

 1. Praca w grupach.

Dzieci na kartkach zapisują to, o co będą dbać w klasie, np.: koleżeństwo, zgoda, przyjaźń, radość, uśmiech, miłe słowa, pomoc, zrozumienie i inne. Następnie wkładają je do wiosennego koszyka, pięknie ozdobionego kwiatami, bibułą, kokardkami, piórkami i innymi dekoracjami. Koszyk ten zostaje postawiony w widocznym miejscu, aby móc do niego wracać i przypominać o wspólnych postanowieniach.

 1. Podsumowanie zajęć.

 1. Zadanie domowe:

Porozmawiaj z najbliższymi o klasowych postanowieniach.

Może warto podobne porządki zrobić w domu?

Izabela Faleńczyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy