Wartości w życiu człowieka. Godzina wychowawcza dla uczniów klas V – VI

Joanna Łukasik | 17 września 2020

CELE:

CEL STRATEGICZNY:

uczniowie poznają wartości i ich znaczenie dla życia człowieka.

CELE OPERACYJNE:

Uczniowie:

– znają i wymieniają wartości

– określają hierarchię wartości i potrafią uzasadnić własny wybór

– argumentują znaczenie poszczególnych wartości dla ich życia

– stosują zasady współpracy w grupie.

METODY: Co na ten temat wiem?; Kufer pełen skarbów; Piramida priorytetów.

FORMY: indywidualna i grupowa przez aktywność społeczną i twórczą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kufer, rekwizyty symbolizujące wartość (jedna wartość – jeden rekwizyt, np. miłość – serce; przyjaźń – fotografia przyjaciół; pieniądze – monety itd.), schemat piramidy wartości (Załącznik 1)

PRZEBIEG LEKCJI

Tok zajęć Czynności nauczyciela – wychowawcy Czynności ucznia –  wychowanka
Wprowadzenie

 

 

Ćwiczenie:

Co na ten temat wiem?

 

– sprawdzenie listy obecności

– podanie tematu i celu lekcji

 

Polecenie: Zastanówcie się: „Czym są wartości w życiu człowieka? Oraz: Jakie widzicie powiązanie między wartościami, jakie wyznaje człowiek, a jego zachowaniem?”.

 

Podsumowanie ćwiczenia: wyprowadzenie definicji „wartość” na podstawie wypowiedzi uczniów. Wprowadzenie do części właściwej.

 

 

 

wymiana własnych doświadczeń, uzasadnianie ich w perspektywie tematu lekcji

Realizacja tematu

Kufer pełen skarbów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramida priorytetów

 

Instrukcja:

1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (tyle ile wartości) oraz prosi o wybranie  przewodnika grupy.

2. Przewodnik każdej grupy losuje rekwizyt z „Kufra” przyniesionego na lekcję.

3. Zadaniem każdej grupy jest określenie, jaką wartość symbolizuje rekwizyt oraz przygotowanie hasła reklamowego (wierszyk/powiedzenie) podkreślające znaczenie w życiu człowieka wylosowanej wartości.

4. Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje hasło reklamowe wylosowanej wartości (prezentuje cała grupa).

5. Nauczyciel zapisuje każdą wartość na tablicy

 

Omówienie:

Podkreślenie znaczenia wartości dla godnego i dobrego życia człowieka.

 

 

Instrukcja:

1. W odniesieniu do omówionych treści, wymienionych i omówionych wartości, nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się, która z wymienionych wartości jest dla niego najważniejsza.

2. Nauczyciel prosi, aby każdy uczeń wpisał wartości w piramidę (załącznik 1), nadając im odpowiednią hierarchię, gdzie 1 oznacza wartość najważniejszą, 10 ważną, ale nie tak jak 1.

3. Po wpisaniu wartości w piramidę, uczniowie – wyłącznie dobrowolnie, czyli tylko ci którzy chcą – dzielą się własną hierarchią wartości (piramidą) z innymi.

 

Omówienie:

Pytania do uczniów: co sprawiło im największą trudność podczas wykonywania ćwiczenia? Co ułatwiało im przyporządkowanie wartościom hierarchii?

 

Podsumowanie: Podkreślenie, że wartości są drogowskazem w życiu człowieka.

 

 

 

Wykonywanie poleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja hasła reklamowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie poleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja piramidy

 

 

Udzielanie odpowiedzi

 

Zakończenie lekcji

Informacja zwrotna

 

Pytanie: Co ważnego dla Was wydarzyło się na dzisiejszej lekcji?

 

Podziękowanie za udział w lekcji.

 

udzielanie informacji zwrotnych.

 

 

 

Bibliografia do lekcji:

  1. Co na ten temat wiem?: P. Bąbel, M. Wiśniak, Jak uczyć, żeby nauczyć, Warszawa 2008, s. 67–68.
  2. Kufer pełen skarbów: Łukasik J.M., Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia, Kielce 2009, s. 58.
  3. Piramida priorytetów: E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, s. 156–158.

 

 

Joanna Łukasik  – dr hab., prof. UP w Krakowie