Uczeń z autyzmem w klasie szkolnej

Wychowawca | 28 grudnia 2020

Każdy uczeń jest niepowtarzalną osobą. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych każdego dnia wymaga od nas zaangażowania i „bycia gotowym” do służenia mu pomocą.

Wyzwanie pedagogiczne, czyli nasza klasa

Klasa szkolna to grupa osób, w której każda jednostka jest wyjątkowa, jedyna i zasługuje na szczególną uwagę ze strony wychowawcy. Osoba nauczyciela jest łącznikiem między uczniami, rodzicami oraz pozostałymi pracownikami w szkole. W większości placówek edukacyjnych działają klasy integracyjne, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, z informacją m.in. o zdiagnozowanym autyzmie czy Zespole Aspergera.

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

fot. Serafin