Temat: Zdalna nauka – moje doświadczenia

Izabela Faleńczyk | 22 września 2020

Cele:

Uczeń:

swobodnie wypowiada się na podany temat,

potrafi wyjaśnić termin: zdalne nauczanie,

odwołuje się do własnych doświadczeń i przeżyć,

prezentuje swoje talenty.

Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna.

Metody pracy:

rozmowa kierowana, praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:

tekst opowiadania „Moje zdalna szkoła”, diagram.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel rozdaje dzieciom kartkę z diagramem i poleca pokolorować co trzecią literę oraz zapisać odczytane hasło (Załącznik 1).

2. Uczniowie odczytują hasło i odpowiadają na pytanie, z czym ono się im kojarzy?

3. Nauczyciel prosi o wysłuchanie opowiadania.

Porównaj, które z przeżyć jego bohatera są podobne do twoich, bądź różne.

4. Nauczyciel czyta opowiadanie. Następnie kolejno odkrywa napisane wcześniej na tablicy w dwóch kolumnach pytania dotyczące tekstu i przeżyć uczniów (Załącznik 2).

5. Uczniowie odpowiadają na pytania.

6. Nauczyciel zwraca się do uczniów:

Jeśli odkryłeś w sobie coś niezwykłego w czasie nauki w domu, podziel się tym z innymi. Możesz przynieść do szkoły swoje prace, wytwory. Możesz też wykonać rysunek lub napisać swoje wspomnienia, tak jak to zrobił Wojtek.

Załącznik 1

A  B  Z  F  W D  I  Ą  A  Ń  Z  L  G  Ł  N  M  J  A  W  I  N  H  M  A  C  E  U  S  T  K  D  Ę  A

Hasło …………………………………………………………………………………………

Załącznik 2

Jak zareagowały dzieci na informację o zamknięciu szkoły z powodu koronawirusa?

Jak zareagowałeś/łaś ty?

Jakie plany miał Wojtek?

Jakie plany miałeś/łaś ty?

Jakie nowe słowo poznał Wojtek i co ono oznaczało?

——————————–

Jak wyglądała zdalna nauka Wojtka?

Jak wyglądała twoja zdalna nauka?

Jak myślisz, dlaczego Wojtek coraz mniej chętnie zabierał się do nauki zdalnej?

A jakie jest twoje doświadczenie?

Kto wspierał Wojtka w nauce i w jaki sposób?

Kto wspierał ciebie i w jaki sposób?

Co najbardziej w nauce zdalnej podobało się Wojtkowi?

Co tobie podobało się, bądź nie w zdalnej nauce?

Co odkryła w sobie rodzina w tym wyjątkowym czasie?

Czy ty lub ktoś z twoich bliskich odkrył w sobie jakiś talent?

Izabela Faleńczyk