Temat: „Nauczyciele – dzieciom”. Scenariusz obchodów Dnia Nauczyciela dla klas I–III

Anna Truty | 21 września 2020

Młodzi was potrzebują…”

Św. Jan Paweł II

Cele:

Budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji oraz zacieśnianie więzi we wspólnocie szkolnej. Tworzenie przyjaznego klimatu w szkole. Radosne przeżywanie uroczystości.

Przebieg spotkania:

NAUCZYCIEL TEŻ BYŁ UCZNIEM…

1. Przygotowanie dekoracji w holu szkoły lub w innym ogólnie dostępnym miejscu wyeksponowanie świadectw, dyplomów, nagród (np. książek, medali) zeszytów, podręczników oraz oznaczonych numerami zdjęć z okresu uczęszczania do szkoły podstawowej nauczycieli uczących.

2. Konkurs dla uczniów: „Rozpoznaję naszą Panią”.

Dzieci w dogodnym dla siebie czasie mają za zadanie odgadnąć, które zdjęcie przedstawia danego nauczyciela, np. zdjęcie nr 1 to p. Maria Nowak, nr 2 to p. Jan Kowalski. Podpisane kartki z odpowiedziami (w ustaleniu mogą pomagać rodzice) wrzucane są do urny. Zwycięży ten, kto rozpozna na fotografiach najwięcej nauczycieli.

NAUCZYCIEL MA PASJE…

3. Prezentacja przez nauczycieli talentów, hobby, na żywo lub formie multimedialnej przed społecznością uczniowską.

NAUCZYCIEL TEŻ SIĘ UCZY…

4. Konkurs: „Mądra głowa. Ręka, noga też gotowa”.

Uczestnicy (opcjonalnie): wychowawcy kl. IIII, katecheta, informatyk, wychowawcy świetlicy, pedagog, logopeda, psycholog, bibliotekarz.

Drużyny: podział zawodników drogą losowania na zespoły 35-osobowe.

Materiały: kartki, długopisy, plansze z przyklejonymi liśćmi drzew różnych gatunków, kartki z zadaniem polonistycznym, matematycznym, muzycznym, plastycznym, z języka angielskiego oraz karteczki z poszczególnymi słowami wybranego wersetu z Biblii dla każdej grupy. Ponadto woreczek, kubeł oraz książki o podobnym formacie.

Prowadzący: dwoje dzieci z kl. III konferansjerów oraz dwoje nauczycieli koordynatorów, niebiorących udziału w rozgrywkach. Wytypowani do tej roli nauczyciele, odpowiednio wcześniej przygotowują pytania i zadania konkursowe dla uczestników oraz sprawdzają, jak polecenie zostało wykonane, a także przyznają punkty. Uczniowie prezenterzy na zmianę czytają publiczności treść zadania, jak też rozdają kolejne kartki do uzupełnienia, podają woreczki itp.

Przebieg: Konferansjerzy witają Grono Pedagogiczne i zapraszają społeczność szkolną do wspólnej zabawy. Wszystkie zespoły równocześnie wykonują zadanie. Przedstawiciel grupy dzwoni dzwonkiem jako znak, że polecenie zostało już wykonane. Gdy każda grupa zakończy pracę, jury ocenia ją według kolejności zgłoszenia. Za pierwsze miejsce przyznajemy 3 pkt, za drugie 2 pkt, za trzecie 1 pkt. Jeżeli zespół pomylił się, lub wykonał zadanie niekompletnie, nie otrzymuje punktów. Po wykonaniu wszystkich poleceń sumujemy punkty i wyznaczamy zwycięzców.

Nagrody: Dzieci wręczają wszystkim uczestnikom zabawy własnoręcznie przygotowane laurki, a zwycięzcy zostają nagrodzeni gromkimi brawami.

 • Język polski Proszę uzupełnić brakujące litery w wyrazach z trudnościami ortograficznymi: z…ymając się, …ipo…ondryk, p…yspo…ył, ostr……ka, g…eg……łka.

 • Matematyka Proszę pisemnie dodać czterocyfrowe liczby: 4567 + 8736 + 3762.

 • Muzyka Proszę uzupełnić brakujące słowa w tekście piosenki: „Ogórek wąsaty”

  • Wesoło …… w ogródku na …….. Tu ….. marchewka, tam …..

 • Religia Proszę w prawidłowej kolejności ułożyć słowa wersetu z Biblii: „Kto uniży królestwie więc największy jak, ten jest to w niebieskim się dziecko”.

 • Przyroda Proszę o podpisanie liści jarzębiny, grabu, buku, osiki, gruszy, na przygotowanych planszach.

 • Język angielski Proszę ponumerować nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności: August, December, May, January, October, March, June, April, July, September, February, November.

 • Plastyka Dodając barwy podstawowe, otrzymujemy barwy pochodne. Proszę napisać jaki powstanie kolor wskutek zmieszania czerwonego + żółtego, czerwonego + niebieskiego, niebieskiego + żółtego.

 • Wychowanie fizyczne

  • Zadanie nr 1 Proszę, aby każdy z Państwa z wyznaczonej linii wykonał jeden rzut woreczkiem do kubła. Sumujemy liczbę celnych rzutów i przyznajemy punkty dla trzech zespołów z największą liczbą trafień (3 pkt za pierwsze miejsce, 2 pkt za drugie i 1 pkt za trzecie miejsce).

  • Zadanie nr 2 Proszę, aby Państwo w swoich grupach ustawili się w szeregu. Ostatnia osoba podaje książkę poprzedniej osobie itd., osoba stojąca jako pierwsza z otrzymanych książek układa wieżę. Ten zespół, który jako pierwszy wykona zadanie (wieża nie może się przewrócić), jest najwyżej punktowany (otrzymuje odpowiednio 3, 2, lub 1 punkt).

NAUCZYCIEL TEŻ LUBI SIĘ BAWIĆ

5. Zawody w „Dwa ognie”.

Drużyny: mieszane, dzieci wraz z nauczycielami, 45-osobowe. Funkcję „kapitanów” zbijających pełnią nauczyciele.

Przybory: piłka miękka z gąbki/gumowa.

Czas: 10 min.

Zwycięża drużyna, która w określonym czasie zbiła więcej przeciwników.

6. Zawody: „Rzuty karne”.

Przybory: piłka miękka, bramka.

Drużyny: mieszane, np. z każdej klasy 12 reprezentantów plus 2 nauczycieli. W roli bramkarza nauczyciel. Każdy z uczestników wykonuje po 23 strzały. Sumujemy celne strzały i w ten sposób wyznaczamy zwycięską drużynę.

NAUCZYCIEL POTRAFI DZIELIĆ SIĘ

7. Bezgotówkowa loteria fantowa.

Fanty na loterię o drobnej, podobnej wartości, pochodzą od ofiarodawców nauczycieli uczących w szkole. Wszystkie losy wygrywają. Na każde dziecko przypada jeden los.

8. Małe co nieco u Kubusia Puchatka, czyli smaczny poczęstunek na zakończenie.

Nauczyciele zapraszają dzieci na poczęstunek. Słodki kącik zostaje przyozdobiony maskotką lub plakatem z Kubusiem Puchatkiem. Na stolikach znajdują się owoce, ciasteczka, babeczki, popcorn, smoothie, woda, lemoniada.

Anna Truty