Św. Jan Paweł II (1920–2005). Bibliografia materiałów repertuarowych

Elzbieta Trojan | 5 listopada 2020

Św. Jan Paweł II (1920–2005). Bibliografia materiałów repertuarowych

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Jan Paweł II

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając rok 2020 Rokiem św. Jana Pawła II, zwrócił uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Życiową misją Papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach.

 1. A jednak człowiek! : montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II / Krystyna Paszek, Joanna Paszek // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7–8, s. 33–35.

 2. A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 2006–28.

 3. Anioł Stróż Karola Wojtyły : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 44–49.

 4. Dłonie są krajobrazem serca : scenariusz przedstawienia na podstawie poezji i tekstów Jana Pawła II : (dla uczniów gimnazjum) / Grażyna Tamas, Aneta Szymańska // Katecheta. – 2010, nr 6, s. 37–40.

 5. Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber // Katecheta. – 2004, nr 10, s. 37–42.

 6. 25–lecie pontyfikatu Jana Pawła II : (scenariusz audycji słowo–muzycznej) / Konrad Zygmunt // Katecheta. – 2003, nr 10, s. 38–41.

 7. Dzień Papieski pod hasłem: „Chociaż ciałem odszedłeś, duchem zawsze będziesz z nami” : program artystyczny / Katarzyna Rajger, Renata Kmak-Frydrych // Ergo. – 2006, nr 1, s. 41–46.

 8. Dzięki ci, Panie za Jana Pawła II : scenariusz słowno–muzyczny / Alina Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 22–24.

 9. Echo niebios : scenariusz (poświęcony Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę beatyfikacji, przeznaczony dla uczniów gimnazjum) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 25–27.

 10. Jak Lolek stał się świętym : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego : (szkoła podstawowa) / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 9, s. 28–32.

 11. Jan Paweł II. Fama sanctitatis, fama signorum : (scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża-Polaka, przeznaczony dla uczniów gimnazjum) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 3, s. 23–25.

 12. Jan Paweł II – mój patron : scenariusz uroczystości okolicznościowej na Dzień Papieski / Paweł Wawrzyniak // Katecheta. – 2012, nr 3, s. 46–49.

 13. Jan Paweł II – uczeń mistrza / Rafał Figiel // Katecheta – 2009, nr 10 s. 23–26.

 14. Jan Paweł II : wiking Pana Boga : scenariusz słowno-muzyczny / Iwona Chłopecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s. 33–34.

 15. Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios // Wychowawca. – 2009, nr 4, s. 24.

 16. Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji Papieża-Polaka / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 25–27.

 17. Kielich światła…” : (scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II) / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 14–17.

 18. Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju : scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, 27–29.

 19. „…mieć dobre i czyste serca” : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura // Wychowawca. – 2006, nr 7–8, s. 22–23.

 20. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jan Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 23–25.

 21. Nasz Papież : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 22–28.

 22. Nie lękajcie się…” : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 22–24.

 23. Nie lękajcie się : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 16–17.

 24. Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 24–27.

 25. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych : program artystyczny dla szkoły podstawowej z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża / Katarzyna Nowak–Kwiatkowska // Wychowawca. – 2018, nr 9, s. 32–33.

 26. Niezwykły pielgrzym : scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II / Katarzyna Banach // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 3 s. 21–22.

 27. Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno–muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 – 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 20–22.

 28. Oddany wszystkim i każdemu z osobna : scenariusz wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II / Wanda Rafałowicz // Wychowawca. – 2011, nr 10 s. 27–[29].

 29. Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II – w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 40–46.

 30. Papież Pokoju : scenariusz / Barbara Czarny, Marzena Kaproń, Małgorzata Rodziewicz, Anna Targońska // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 26–27.

 31. Papież spraw ludzkich” : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1992 nr 7/8 s. 2–4.

 32. Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa” : scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II / Anna Zawalska // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 8–11.

 33. Przed „Sklepem z Aniołami” : scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II / Małgorzata Nawrocka // Wychowawca. – 2011, nr 4, s. 22–26.

 34. Przed sklepem z aniołami… : scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. – 2009, nr 3, s. 37–46.

 35. Przesłania Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka // Wychowawca. – 2011, nr 4, s. 20–21.

 36. Przesłanie Jana Pawła II do młodych : scenariusz programu słowno-muzycznego / Anna Łaba, Renata Nowak // Wychowawca. – 2015, nr 4, s. 30–32.

 37. Przyjaciel ludzi dużych i małych – wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7–8, s. 5–7.

 38. Santo Subito! : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 r. / Maria Mojzesowicz // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 25–28

 39. Santo Subito : scenariusz słowno–muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 23–25.

 40. Spotkanie z Ojcem Świętym : inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Marzena Wójtowicz // Wychowawca. – 2009, nr 7–8, s. 14–16.

 41. Spotkanie ze świętością i Janem Pawłem II : (scenariusz inscenizacji szkolnej) / Irena Smorąg // Wychowawca. – 2019, nr 6, s. 32–33.

 42. Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch // Wychowawca – 2009, nr 10 s. 24–26.

 43. Syn tej ziemi : scenariusz uroczystości na Dzień Papieski / Anna Wiśnios // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 24–25.

 44. Świadek nadziei : montaż poetycko-muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II / Bogumiła Szczurek, Lucyna Sokołowska // Wychowawca. – 2003, nr 10, s. 25–27.

 45. Święci się radują : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 29–43.

 46. Taki jestem…: anegdoty o Papieżu : scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II : dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 3, s. 31–33.

 47. To co we mnie niezniszczalne trwa! – Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 4, s. 26–27.

 48. Urodził się, by zmienić świat / Anna Więckowska // Katecheta. – 2009, nr 3, s. 31–37.

 49. W Ojczyźnie serce me zostało… : scenariusz słowno–muzyczny : (montaż dla uczniów gimnazjum) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 22–24.

 50. Wieczór Jana Pawła II : (scenariusz) / Marzanna Lamch // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 26–27.

 51. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. – Gdańsk : „Harmonia”, 2007. – 238 s.

 52. Wzgórze w krainie Moria” : na podstawie: Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. Medytacje, Kraków 2003 / Mirosława Tobiś // Katecheta. – 2004, nr 1, s. 30–34.

 53. Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie : (scenariusz szkolnego apelu) / Maria Andres // Wychowawca. – 2000, nr 1, s. 42–43.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu