Stefan Wyszyński (1901–1981)

Elzbieta Trojan | 5 listopada 2020

Stefan Wyszyński (1901–1981)

(Bibliografia scenariuszy katechezy i inscenizacji )

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”. Kardynał Stefan Wyszyński

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia / Marzanna Bednarczuk // W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. – Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2004. – s. 268–272.

 2. Kardynał Stefan Wyszyński : scenariusze lekcji i inscenizacje / pod red. Aleksandry Bałoniak. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2011.

 3. Obejdźmy tę Polskę, Stefanie, jeszcze raz” : scenariusz przedstawienia z okazji święta patronalnego szkoły poświęcony Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu / Marzena Bąk // W: Scenariusze uroczystości szkolnych: szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon” , 2003. – s. 101–106.

 4. Ojciec narodu : scenariusz przedstawienia z okazji święta patronalnego szkoły poświęcony księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu / Grażyna Kogut, Jolanta Wojciechowska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków: „Rubikon”, 2003. – s. 107–112.

 5. Prymas Tysiąclecia / Marianna Bińkowska // W: Póki my żyjemy… : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. prowadzący Teresa Król]. – Kraków : „Rubikon” , 2006. – s. 177–186.

 6. Stefan kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia : propozycje dla nauczycieli : praca zbiorowa. – Skierniewice : ODN, 2001.

Artykuły z czasopism:

 1. Czas to miłość : (scenariusz programu o życiu i posłannictwie kardynała Stefana Wyszyńskiego ) / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 27–29.

 2. Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski / Justyna Bździuch // Wychowawca .–2009, nr 7–8, s. 16–19.

 3. Jako dąb mocny…” : (montaż słowno-poetycki dla szkół ponadpodstawowych) / Hanna Piecuch-Szulc, Halina Wolano-Nojman // Wychowawca. – 2001, nr 7–8, s. 43–44.

 4. Prymas Polski, Stefan Wyszyński – czciciel Maryi : (katecheza dla klas I–III) / Zofia Przygoda // Katecheta. – 2001, nr 3, s. 36–37.

 5. Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński : (montaż słowno-muzyczny z okazji 25 rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego) /Sławomir Baran // Ergo. – 2006, nr 5, s. 41–47.

 6. Prymas w Komańczy 1955/1956: (scenariusz) /Aleksandra Cieszyńska // Katecheta. – 2001, nr 1, s. 50–53.

 7. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje : dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej: (scenariusz katechezy na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego) / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 40–42.

 8. Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński : (katecheza dla gimnazjum) / Teresa Drewnowska // Katecheta. – 2001, nr 5, s. 27–30.

 9. Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia : (scenariusz przedstawienia dla uczniów klas IV–VI i gimnazjum / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 43–49.

 10. Z głębi serca… Apel Prymasa Tysiąclecia do młodzieży polskiej: (scenariusz dla szkoły zawodowej) /Anna Kurysz // Katecheta. – 2001, nr 4, s. 41–43.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu