Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego w Wielkopolsce

Wychowawca | 15 lipca 2022

Odwiedzając podczas wakacji Wielkopolskę, warto zobaczyć miejsca związane z życiem i działalnością bł. Edmunda Bojanowskiego. W odległości około 70 km od Poznania, w powiecie gostyńskim, odnajdziemy wiele śladów związanych z tym wybitnym społecznikiem, organicznikiem i jedynym świeckim założycielem największego w Polsce żeńskiego zgromadzenia. Wycieczkę warto rozpocząć od Grabonoga, gdzie w 1814 roku urodził się Bojanowski i gdzie do dziś w parku, nieopodal szkoły rolniczej, wznosi się jego dworek.

Dworek i muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu

fot. archiwum Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach

W kilku izbach muzealnych zgromadzono pamiątki związane zarówno z życiem Edmunda, jak również z historią i kulturą regionu. Wybierając się do tego miejsca warto wcześniej zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem (tel. 69 778 80 37). Tam też bierze swój początek quest „Śladami Edmunda Bojanowskiego”, który można wcześniej pobrać i wydrukować:

(https://www.odkrywamyhistorie.pl/spacerowniki-questy-gry/).

Na tej samej stronie odnajdziemy film pt. „…aby zawsze dostrzegać Człowieka”, poświęcony życiu i działalności tego wyjątkowego człowieka, wraz ze scenariuszami lekcji. Może to stanowić uzupełnienie wycieczki szkolnej dla nauczycieli i wychowawców, a jednocześnie zachęcać młodych ludzi do działalności społecznej. Będzie to dobra okazja, aby rozwiązywać zagadki i bawić się całą rodziną. W Internecie odnajdziemy także słuchowisko zatytułowane „Sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze”, prezentujące historię życia i działalności Bojanowskiego:

(https://www.youtube.com/watch?v=cyb3RkDqksE).

W dworku można także zaopatrzyć się w mapki ze Szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego, wskazujące najciekawsze miejsca w powiecie gostyńskim, związane z Błogosławionym. Naprzeciwko dworku znajduje się Przystań bł. Edmunda, z przedstawiającą go rzeźbą, wykonaną przez ludowego artystę. Można tam wypocząć i nabrać sił do dalszej wędrówki.

Nieopodal, w miejscowości Podrzecze, gdzie niegdyś 3 maja 1850 roku otwarto pierwszą ochronkę wiejską dla dzieci, znajduje się Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Ten okazały budynek jest jedną z wielu tego typu placówek w Wielkopolsce. Wracając, warto na chwilę zatrzymać się na rynku w miejscowości Piaski, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia przy „Ławeczce Edmunda”, znajdującej się w samym centrum Piasków. Mając nieco więcej czasu, warto jeszcze odwiedzić kościół pw. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich, który został zbudowany w latach 1487–1490 staraniem biskupa poznańskiego Uriela Górki. Wewnątrz znajduje się polichromia z 1930 roku, autorstwa Wiktora Gosienieckiego, a także późnorenesansowe epitafium Kaspra Miaskowskiego, poety wczesnego baroku oraz tablica upamiętniająca chrzest Edmunda w tutejszej świątyni.

Obowiązkowym punktem na trasie zwiedzania jest Bazylika pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Filipa Neri, uznawana za perłą polskiego baroku. Monumentalna świątynia, wzorowana na weneckim kościele Santa Maria della Salute, została wzniesiona w latach 1677–1698, według projektu włoskiego architekta Baldassara Longheny. Imponującą kopułę zaprojektował Pompeo Ferrari. Kopuła z wieżą w formie latarni ma 60 m wysokości i stanowi charakterystyczny punkt panoramy całej okolicy. Fundatorem był Adam Florian Konarzewski, który postanowił pobudować kościół jako wotum za swoje cudowne uzdrowienie. Bazylika zachwyca zarówno pięknym wystrojem i wyposażeniem wnętrza, jak i unikalnym otoczeniem całego zespołu klasztornego. Cudowny Obraz Matki Bożej Świętogórskiej został ukoronowany koronami papieskimi (1928) i przyozdobiony Złotą Różą przez papieża Benedykta XVI (2012). To właśnie we wnętrzu bazyliki, przy Piecie Matki Bożej Bolesnej, znajduje się jedna z najcenniejszych pamiątek z życia Bojanowskiego – Oko Opatrzności Bożej, podarowane jako wotum przez rodziców Edmunda, po jego cudownym uzdrowieniu. Warto w tym miejscu podkreślić, że miejsce to było dla Bojanowskiego drugim domem.

fot. Z. Mariańska

W pobliskim Gostyniu warto jeszcze odwiedzić gotycką farę – kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty, gdzie – oprócz wielu innych zabytków – zobaczymy także relikwiarz Edmunda Bojanowskiego w formie płonącej świecy oraz gmach dawnego Kasyna Gostyńskiego z pamiątkową tablicą, w którym działał Bojanowski – dziś budynek szpitala powiatowego.

Turysta odwiedzający Wielkopolskę powinien jeszcze zobaczyć trzy miejsca związane z postacią Bojanowskiego. Pierwszym z nich jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej (na trasie z Poznania do Leszna), gdzie ostatnie półtora roku swego życia spędził bł. Edmund Bojanowski mieszkając na plebanii u swego przyjaciela, ks. Stanisława Gieburowskiego. Tam także można zobaczyć pokój, w którym mieszkał i umierał.

Pochowany jednak został, zgodnie z własnym życzeniem, w Jaszkowie k. Śremu, gdyż był tam założony przez niego Dom Generalny Zgromadzenia i Nowicjat. Obecnie, w tym małym domku za gotyckim kościółkiem, znajduje się izba pamięci, którą można zobaczyć umówiwszy się wcześniej telefonicznie (66 712 86 11). Tam także można zaopatrzyć się w grę terenową „Błogosławiony w Jaszkowie”.

Wycieczkę po Wielkopolsce można zakończyć w Luboniu, w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego. Od dnia 11 sierpnia 1930 r. w kaplicy przy domu generalnym Sióstr Służebniczek Maryi – gałęzi wielkopolskiej – znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami bł. Edmunda Bojanowskiego, które zostały tutaj przewiezione z Jaszkowa. Po beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, grób Błogosławionego stał się szczególnym miejscem modlitw i pielgrzymek jego czcicieli. Również władze Miasta Lubonia, wydanym przez siebie dekretem, zmieniły poprzednią nazwę placu przed Kaplicą, na Plac Edmunda Bojanowskiego, gdzie odnajdziemy jego ławeczkę.

fot. Archiwum S. Służebniczek Maryi w Luboniu

 

Ta wycieczka śladami Bojanowskiego będzie dobrą okazją do bliższego poznania wielkiego społecznika i inspiracją zarówno dla młodszych i starszych jego naśladowców.

Sebastian Nowak – polonista, teolog, propagator myśli i dzieł bł. Edmunda Bojanowskiego, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach