Rzecznik Praw Ucznia jako gwarant ochrony praw ucznia

Wychowawca | 28 grudnia 2020

Prawa ucznia określone są zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka, a także statutach szkół. Katalog praw ucznia jest bardzo szeroki. Są to m.in. prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wychowania bez przemocy, prawo do informacji, prawo do swobody myśli, sumienia, religii, prawo do swobody wypowiedzi. W celu ochrony praw dziecka, w szkołach coraz częściej powoływana jest instytucja Rzecznika Praw Ucznia.

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

dr Paweł Śwital

Prodziekan Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu