Rola autorytetu w rozwoju oraz wychowaniu dziecka

wychowawca | 22 września 2020

Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest kolebką rozwoju dziecka. To ona odpowiada za kształtowanie swego potomstwa, za zasady, jakimi kieruje się ono dokonując wyborów w swoim przyszłym życiu, za to, jakie są jego priorytety. W rodzinie dziecko uczy się funkcjonowania w społeczeństwie, kształtuje swoją osobowość, nabiera wiary we własne możliwości, buduje swoje poglądy oraz przekonania.

Drugim co do ważności środowiskiem jest bez wątpienia szkoła, a w niej rówieśnicy oraz przede wszystkim nauczyciele, ponieważ to na nich spoczywa odpowiedzialność za dalsze wychowywanie ucznia w duchu wartości, ukierunkowanie go, stworzenie mu możliwości dalszego prawidłowego rozwoju. Nie od dziś wiadomo, że uczymy się głównie poprzez obserwację oraz naśladownictwo. Jak więc wpoić młodym ludziom odpowiednie wartości?

Skuteczni będziemy tylko wtedy, kiedy sami jako nauczyciele będziemy dla swoich uczniów autorytetami wychowawczymi. Tylko poprzez autentyczną i wiarygodną postawę będziemy w stanie przekonać ich do siebie oraz do tego, co chcemy im przekazać. Wszyscy potrzebujemy odpowiednich wzorców, młodzi ludzie w szczególności, dlatego niezmiernie ważne jest, by oprócz swojej właściwej postawy przybliżać uczniom postaci, które ponad wszelką wątpliwość powinny być dla nich przykładem. Niestety – dziś dla wielu idolami są youtuberzy, blogerzy, czy instagramerzy. Czy młodzi ludzie poszukują jeszcze w życiu prawdziwych wzorów godnych naśladowania?

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolanowie wybrali na swego patrona św. Jana Pawła II. Dlaczego? Ojciec Święty Jan Paweł II potrafił trafić do serca każdego z nas. Swoją autentycznością, wiarą i miłością, potrafił przekonać do siebie oraz swoich poglądów niemalże każdego człowieka stąpającego po ziemi, ponieważ był zapatrzony w Jezusa Chrystusa, dawał ludziom nadzieję. Za pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II można było zauważyć jego szczególne umiłowanie młodzieży na całym świecie. To w młodych ludziach widział lepsze jutro i pokładał nadzieję lepszego świata. Św. Jan Paweł II był obdarzony przez Boga ogromnym darem, potrafił zjednać sobie ludzi także spoza chrześcijańskiego świata.

Pytając uczniów oraz wychowawców z najbliższego otoczenia, kto jest dla nich prawdziwym autorytetem, większość z nich wymienia Jana Pawła II. Czy to przypadek zatem lub moda, że ponownie przez kolejną szkołę zostaje wybrany na patrona? Przez kolejną osobę wymieniany jako prawdziwy wzór?

Otóż nie. Jan Paweł II jest ponadczasowym autorytetem. Każdy z nas potrzebuje mistrza, z którego poglądami będzie mógł się utożsamiać. Zadbajmy – jako rodzice oraz wychowawcy – o to, by dzieciom pokazać tę właściwą drogę, by mieli możliwość naśladować oraz utożsamiać się z poglądami ludzi wartościowych. Nie ma prawdziwego wychowania bez autorytetów, a postać św. Jana Pawła II odgrywać powinna w wychowaniu szczególną rolę.

Aleksandra Jeżak