PRZYPOWIEŚCI I PORÓWNANIA PANA JEZUSA

Avatar photo ks. Adam Sołomiewicz | 24 października 2020

W numerze kwietniowym w kąciku katechetycznym opublikowaliśmy tabelę z cudami i znakami Pana Jezusa. Teraz zamieszczamy podobną tabelę z wszystkimi opisanymi w czterech Ewangeliach przypowieściami i porównaniami, którymi posłużył się nasz Pan, kiedy nauczał. Według opracowania ks. dra Pablo Edo z Uniwersytetu Nawarry (Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, EUNSA, Pampeluna, 2016) jest ich prawie 50.

Tabela, która tu się znajduje, może posłużyć na lekcjach religii oraz w naszych domach do poznania wszystkich tych przypowieści i analogii Pana Jezusa, do porównania ich opisów u różnych Ewangelistów oraz do uświadomienia sobie, które z nich zawdzięczamy tylko jednemu Ewangeliście. Z prawej strony dodana jest kolumna z tematami, które tłumaczy dana nauka Jezusa.

ks. Adam Sołomiewicz

kapelan szkoły „Żagle” w Warszawie, doktor filozofii (Uniwersytet Nawarry) w dziedzinie antropologii

Przypowieści i porównania Jezusa

Ewangelia

Mt

Mk

Łk

J

Temat

1

Lampa pod korcem

5,14–15

4,21–22

8,16; 11,33

Odwaga

2

Dom na skale i na piasku

7,24–27

6,47–49

Roztropność

3

Stara łata do nowego ubrania

9,16

2,21

5,36

Prostota intencji

4

Stare wino do starych bukłaków

9,17

2,22

5,37–38

Prostota intencji

5

Siewca

13,3–8

4,3–8

8,5–8

Hojność i wierność

6

Ziarno gorczycy

13,31–32

4,30–32

13,18–19

Cierpliwość

7

Pszenica i chwast

13,24–30

Sens zła

8

Zaczyn

13,33

13,20–21

Pokora i cierpliwość

9

Zakopany skarb

13,44

Całkowite oddanie

10

Drogocenna perła

13,45–46

Całkowite oddanie

11

Sieć zarzucona w morze

13,47–48

Sąd ostateczny

12

Zaginiona owca

18,12–13

15,4–5

Miłosierdzie Boże

13

Nielitościwy dłużnik

18,23–24

Miłosierdzie wobec bliźniego

14

Robotnicy w winnicy

20,1–16

Zazdrość

15

Dwaj synowie

21,28–31

Powaga oddania

16

Przewrotni rolnicy

21,33–41

12,1–9

20,9–16

Odrzucenie pana

17

Uczta królewska

22,2–14

14,16–24

Odpowiedzieć hojnie

18

Figowiec zwiastujący lato

24,32–33

13,28–29

21,29–32

Mądrość

19

Panny roztropne i nierozsądne

25,1–13

Roztropność wiary

20

Talenty

25,14–30

19,12–27

Zaradność i inicjatywa

21

Owce i kozły

25,31–36

Sąd ostateczny

22

Zasiew i żniwo

4,26–29

Boża skuteczność

23

Dwóch dłużników

7,41–43

Wartość skruchy

24

Dobry Samarytanin

10,30–37

Miłość bliźniego

25

Przyjaciel w potrzebie

11,5–8

Ufność w proszeniu

26

Głupi bogacz

12,16–21

Oderwanie

27

Czuwający słudzy

12,35–40

Wierność

28

Wierny i niewierny sługa

12,42–48

Nagroda dla wiernego

29

Nieurodzajny figowiec

13,6–9

Wiara z czynami

30

Miejsca na uczcie

14,7–14

Zapomnienie o sobie

31

Budowniczy wieży

14,28–30

Roztropność

32

Król przed bitwą

14,31–32

Roztropność

33

Sól, która traci smak

14,33–35

Wymagać od siebie

34

Zgubiona drachma

15,8–10

Radość z nawrócenia

35

Syn marnotrawny

15,11–32

Miłosierdzie

36

Nieuczciwy rządca

16,1–9

Słuszna przebiegłość

37

Niegodziwa mamona

16,10–13

Słuszna przebiegłość

38

Bogacz i ubogi Łazarz

16,19–31

Nagroda w niebie

39

Pan i sługa

17,7–10

Bezinteresowna służba

40

Wdowa i sędzia

18,2–5

Wytrwałość w modlitwie

41

Faryzeusz i celnik

18,10–14

Wartość skruchy

42

Pola na żniwa

4,35–38

Zapał apostolski

43

Pasterz i owce

10,1–5

Zażyłość z Jezusem

44

Brama owiec

10,7–9

Zaufanie Jezusowi

45

Dobry pasterz

10,10–18

Miłość Jezusa

46

Ziarno pszenicy

12,24–25

Oddanie

47

Światłość i ciemność

12,35–36

Wysiłek

48

Winny krzew i latorośle

15,1–8

Zjednoczenie z Jezusem

49

Rodząca kobieta

16,21

Umartwienie i radość

Niektóre symbole Janowe: Życie światłością ludzi (J 1,4), Baranek Boży (1,29), Nowa Świątynia (2,21), Oblubieniec (3,29), woda żywa (4,14), chleb Życia (6,35), światłość świata (8,12; 9,5), kielich, który podał Ojciec (18,11).