Przewidywane tematy w roku 2022

Wychowawca | 3 stycznia 2022

Przewidywane tematy w roku 2022

Styczeń – Mutyzm wybiórczy

Luty – Zespołowa Opieka Duszpasterska

Marzec – Edukacja seksualna

Kwiecień – Program wychowawczy: cnoty ludzkie

Czerwiec – Bierzmowanie

Lipiec–Sierpień – Logoterapia – człowiek w poszukiwaniu sensu

Wrzesień – rozpoczynamy cykl o cnotach ludzkich – Porządek

Październik – Pracowitość

Listopad – Przyjaźń

Grudzień – Hojność