Przewidywane tematy w roku 2021

wychowawca | 28 grudnia 2020

Styczeń – Dziecko z autyzmem

Luty – Edukacja przez sport

Marzec – Pro-life

Kwiecień – Rodzeństwo

Maj – Dojrzewanie dziecka z niepełnosprawnością

Czerwiec – Tutoring

Lipiec-Sierpień – Żyć pełnią życia

Wrzesień – Przygotowanie do I Komunii Świętej

Październik – Edukacja leśna

Listopad – Depresja u dzieci i młodzieży

Grudzień – Mieć wyobraźnię miłosierdzia