Pracowitość jako wartość i cnota w wychowaniu (bibliografia w wyborze)

Wychowawca | 3 października 2022

Pracowitość jako wartość i cnota w wychowaniu

(bibliografia w wyborze)

 1. Droga do świętości poprzez powściągliwość i pracę w ujęciu wielkiego wychowawcy, bł. ks. Bronisława Markiewicza, w 100. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (1921–2021) / ks. Paweł Nowogórski // W: Drogi do świętości / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego. Toruń : „Akapit”, 2021. s. 720.

 2. O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego / pod red. nauk. Lidii Marszałek i Adama Solaka. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 346 s.

 3. Poczucie pracowitości jako etap rozwoju zawodowego / Helena Smirnowa // Edukacja i Dialog. – 2001. – nr 9–10, s. 14–17.

 4. Pracowite pszczółki / Magdalena Kot // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7–8, s. 98–100.

 5. Pracowitość / Roch Sulima // W: Fundamenty dobrego społeczeństwa: wartości / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków : „Znak”, 2015. – s. 121–145.

 6. Pracowitość, dociekliwość, wiedza / Witold Iwańczak // Niedziela (Wyd. zasad.). – 2017, nr 21, s. 42–43.

 7. Pracowitość jako wartość (w podręcznikach szkolnych) / S. Pikus // Oświata i Wychowanie. –  1983, nr 2 wersja A, s. A–16 – A–19.

 8. Pracowitość uczniów a spostrzegany przez nich system wartości nauczycieli / Sabina Bartel, Mirosława Czerniawska // Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia (Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku). – T. XVIII, z. 58, 1992, s. 107–137.

 9. Pracowitość – zapoznanie z wartością na podstawie bajki „Trzy małe świnki” metodą storyline / Agnieszka Jeske // Wychowanie w Przedszkolu. – 2022, nr 3, s. 43–47.

 10. Pracowity jak pszczoła: znaczenie miodu, wosku i pszczoły w Biblii / Jarosław Szmajda // Język, Religia, Tożsamość. – 2020, nr 1/2, s. 115–124.

 11. Realizacja wartości „pracowitość” a samowiedza i doświadczenia wychowawcze młodzieży / Sabina Bartel. – Wyd. 2 popr. Białystok : Trans Humana, 1996. – 212 s.

 12. Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu pracowitości u dzieci i młodzieży / Katarzyna Joniec // W: Współczesne wyzwania oraz wielowymiarowość edukacji i pracy / red. nauk. Ewelina Zdebska, Bogusław Ulijasz. – Krakow : „Scriptum”, 2014. – s. 145–153.

 13. Siła charakteru: o wadach i cnotach / Zdzisław Józef Kijas. – Wyd. 2. – Kraków: Wydaw. WAM, 2021. – 244 s.

 14. Upór: potęga pasji i wytrwałości / Angela Duckworth. – Łódź : Galaktyka, 2021. – XI, [1], 333 s.

 15. Wychowywać do wartości / José Antonio Alcázar, Fernando Corominas. Ząbki : Apostolicum Wydaw. Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2016. – 228 s.

Elżbieta Trojan

 • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

fot. unsplash.com