Porządek jako cnota. Porządek w wychowaniu (bibliografia w wyborze)

Wychowawca | 1 września 2022

Porządek jako cnota. Porządek w wychowaniu

(bibliografia w wyborze)

1. Arteterapia: przygoda i porządek / Wiesław Karolak. – Warszawa : Difin, 2017. – 145 s.

2. Czy umyliście już okna dla Jezusa? / Piotr Obrączka // Znak. – 2019, nr 12, s. 78–83.

3. Dzieci siejące w żłobku bałagan – jak wdrażać maluchy do dbałości o ład i porządek w swoim otoczeniu / Agnieszka Gąstoł // W: Żłobek: opieka i wychowanie / red. Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, 2021. – S. 149–166.

4. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 155 s.

5. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych 2.5: propozycja kształcenia umiejętności: dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2012, nr 6, s. 16–21.

6. Lisek Niedbaluszek – zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 12, s. 22–23.

7. Naturalny porządek wszechświata, czyli historia Boga Prawdziwego / Daria Anna Gawrosińska. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2014. – 236 s.

8. Porządek i ład społeczny w świecie młodzieży a jakość więzi w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości / Katarzyna Wasilewska // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1, s. 90–96.

9. Porządek pożądany / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 26–27.

10. Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013, nr 4, s. 10–12.

11. Porządek – ważny element wychowania / Teresa Danielewicz, Ewa Hanter // Nasz Dziennik (Wyd. zasad.) 2006, nr 198, s. 11.

12. Przedświąteczne porządki / Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 11, s. 42–45.

13. Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner. – Kraków : „Znak”, 1998. – 358 s.

14. Temat: Porządek – rzecz ważna: scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I–III / Małgorzata Sasin // Wychowawca. – 2021, nr 5, s. 30–32.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

fot. unsplash/com