Początek życia człowieka – scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej

Wychowawca | 1 marca 2021

Przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie, godzina wychowawcza, biologia

Cel ogólny:

  • uświadamia sobie, że życie ludzkie rozpoczyna się od poczęcia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • wie, co to jest kod genetyczny i informacja genetyczna,

  • zna fazy kształtowania się człowieka,

  • poznaje badania naukowe dotyczące początku życia człowieka,

  • uświadamia sobie, że życie ludzkie rozpoczyna się od momentu poczęcia,

  • rozumie, że życie jest wielkim darem,

  • uświadamia sobie, że jest osobą niepowtarzalną.

Metody i formy pracy:

miniprojekt, miniprezentacja multimedialna, pogadanka, praca indywidualna, praca z tekstem (cytaty z książki Ekologia prokreacji bądź ze strony internetowej),

Środki dydaktyczne:

miniprezentacja multimedialna, karteczki czerwone i zielone, gotowe materiały ksero (lub link www.ekologiaprokreacji.pl do tych materiałów), karteczki z cytatami z encyklopedii, słowników, podręczników.

Bibliografia:

Czas: 45 min.

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.