Piłka jest po stronie Afryki

Wychowawca | 3 października 2022

Dofinansowujecie swoich rolników uprawiających bawełnę, a potem dostarczacie nam znoszoną odzież – powiedział jeden z senegalskich ekonomistów rolnictwa na temat akcji zbierania odzieży dla biednych krajów w krajach bogatych. – Znalazłszy się w dowolnym miejscu w Afryce, człowiek ma wrażenie, że trafił do sklepu Armii Zbawienia z używaną odzieżą. Uprawiamy w Afryce piękną bawełnę, ale Zachód nie chce jej kupować”.

Ta opinia pochodzi z książki Lindy Polman (Wołowiec, 2016) nt. pomocy krajom Globalnego Południa. Wpisuje się ono w popularne powiedzenie: Lepiej dać wędkę, a nie rybę.

Jak realizacja tych idei wygląda w praktyce w Polskiej Fundacji dla Afryki? „Najchętniej finansujemy projekty, które dają możliwość zapewnienia samowystarczalności (albo żywnościowej, albo finansowej) lokalnej organizacji, pomagającej miejscowej ludności. To projekty, które nie tylko produkują żywność czy przynoszą dochody. Stwarzają także miejsca pracy, przestrzeń na konkretne zaangażowanie dla miejscowych ludzi. Oni dostają narzędzia do tego, by pracować i żyć w lepszych warunkach, a nie tylko jednorazowy zastrzyk finansowy. Piłka jest zdecydowanie po stronie Afryki. Taki układ ma o wiele więcej zalet niż tylko ekonomiczne. Afrykańczycy, często zniechęceni doraźną pomocą, która nie daje szansy na trwałą poprawę ich egzystencji, widzą, że w końcu coś zależy od nich” – mówi prezes fundacji, Wojciech Zięba. W ciągu 9 lat fundacja zrealizowała ponad 300 projektów pomocowych, z czego wiele to projekty inwestycyjne:

Burkina Faso

Jest tu tylko pył

Fatima samotnie wychowuje pięcioro dzieci. Mąż wyjechał na zarobek do innego kraju 10 lat temu. Mężczyźni wyjeżdżają do pracy do Kamerunu, Gabonu czy Ghany, a kobiety zostają, by samotnie walczyć o byt nawet przez 15 lat. Kobieta pracuje w polu na dwie zmiany. Do południa – na rzecz wspólnoty rolnej we wsi, a po godzinie 15 uprawia pole na użytek swojej rodziny. W regionie panuje skrajna bieda. To rejon Sahary, pora sucha trwa tu osiem miesięcy. Nie spada kropla deszczu. Jest tu tylko pył. Wobec braku wody ustaje rolnictwo. Najbiedniejsi są pozbawieni świeżych warzyw przez długie miesiące. Pomidor kosztuje wtedy dwa dolary, podczas gdy rzadko kto w tym kraju zarabia więcej niż 100 dolarów. Najnowszy projekt rolniczy dla kobiet w Lergho obejmuje wykopanie studni, stworzenie kasy mikropożyczkowej, małej farmy i sklepu z produktami rolnymi.

Zambia

Deborah, Zambia

Realizujcie swoje marzenia!

Deborah uczy się mechaniki samochodowej. Jest jedyną dziewczyną w klasie. Ma męża i dwójkę dzieci. Wie, że jej edukacja jest szansą także dla jej dzieci. Chce być niezależna finansowo i nie musieć prosić męża o pieniądze na wszystko. Dziś radzi dziewczynom w Zambii, żeby szły do szkoły: „Realizujcie swoje marzenia! Nawet jeśli macie małe dzieci, to nie znaczy, że nic nie możecie zrobić”. Dla technicznej szkoły w Chingoli, w której uczy się ponad pół tysiąca młodych ludzi, fundacja sfinansowała farmę. Uczniowie będą mogli uczyć się rolnictwa i hodowli, obsługi maszyn, uprawy różnorodnych warzyw. Na farmie będzie hodowla kurczaków, świń oraz uprawy ekologicznych warzyw. Żywność będzie służyła samowystarczalności finansowej szkoły. Będzie też używana w stołówce dla uczniów i dożywianych przy szkole 100 sierot.

Zambia

Edukacja daje im szacunek

W Chamuka powstaje szkoła średnia dla 500 uczennic. Najbiedniejsze będą uczyć się za darmo. Gdy tylko wieść o powstaniu szkoły się rozniosła, od razu zgłosiło się 120 dziewcząt. Edukacja daje im szacunek. Dyplomy dziewczyny zawożą do swoich domów na wsi, wieszają na ścianie i wszyscy je widzą. Wtedy ludzie zaczynają te dziewczyny szanować. – Bo ona ukończyła szkołę! – mówią z estymą. Bez tego – na prowincji Zambii dziewczyny bywają traktowane jak towar. Szkoła jest jeszcze w budowie, a farma szkoleniowa już funkcjonuje: studnie, uprawy, hodowle, stawy rybne.

Tanzania

Magdalena, Kiabakari

Żywność dla 300 dzieci

Magdalena ma niesprawne nogi i porusza się za pomocą rąk. Pole uprawia na siedząco. Została w życiu sama z trójką małych wnuków. „Nie ma nic, co mnie ratuje, poza uprawą roli i pomocą dobrych ludzi” – mówi. Farma w Kiabakari wspiera samowystarczalność finansową lokalnej szkoły, dostarcza żywność dla ponad 300 dzieci, a także jest szansą na bezpłatne użyczanie sprzętu rolniczego dla kobiet, jak Magdalena.

Madagaskar

Alphonse

Na ulicy żywił się odpadkami

Alphonse był jednym z tysięcy innych dzieci ulicy w stolicy Madagaskaru. Nigdy nie chodził do szkoły. Na ulicy żywił się odpadkami. Miał 13 lat, gdy został przyjęty do sfinansowanego przez fundację centrum dla dzieci ulicy. Od tej chwili zaczęła się jego trudna walka o odzyskanie godności i spokoju. Alphonse wybrał naukę garncarstwa. Podopieczni centrum mogą wybrać naukę rolnictwa dzięki farmie w Mahitsy. Poza żywnością farma daje bowiem młodzieży szansę na naukę uprawy i hodowli zwierząt na dwóch profilach: hodowlanym i rolniczym.

Na Madagaskarze fundacja wspiera też inne farmy edukacyjne – jak tę w Anivorano. Od kilku lat służy ona lokalnej młodzieży w nauce rolnictwa, sadownictwa i ręcznego kopania studni oraz jest źródłem finansowania edukacji. Farma w Mampikony powstała przy domu dziecka.

Katarzyna Urban

Zdjęcia: archiwum projektów

HASŁO:

JEŚLI CHCESZ WSPIERAĆ ROZWÓJ AFRYKI, WPŁAĆ DAR SERCA JESZCZE DZISIAJ.

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI. Pomoc, która działa.

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich życia. Fundacja do tej pory wsparła ponad 300 projektów charytatywnych w Afryce.

ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków.

Wpłat można dokonywać na konto: Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775, wpisując w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki”, lub wchodząc na stronę www.pomocafryce.pl i wybierając zakładkę „Wpłać teraz”.

KRS: 0000415325, REGON:122539954, NIP: 6762454487

tel. 12 357 65 26 w godz. 8–16

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że Polska Fundacja dla Afryki z siedzibą w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich Darczyńców.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod adresem internetowym: www.pomocafryce.pl/klauzula.

Polska Fundacja dla Afryki organizuje zbiórki pieniędzy na konkretne projekty, realizowane przez organizacje działające w Afryce. Zbieramy środki na jeden wybrany cel. Jeśli zbierzemy więcej środków niż na niego potrzeba, nadwyżkę przekazujemy na następną ważną społecznie zbiórkę.