„Pieniądz idzie za uczniem”

Wychowawca | 1 grudnia 2020

Przyglądając się przepisom poświęconym części oświatowej subwencji ogólnej, warto pochylić się nad prawidłowością gospodarowania środkami publicznymi. Należy zauważyć, że dzięki części oświatowej subwencji ogólnej możliwe jest finansowe zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327). Wątpliwości budzić mogą jednak rozwiązania dotyczące gromadzenia danych stanowiących podstawę jej naliczania. Istnieje bowiem ryzyko, że organ skarbowy w wyniku audytu w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi zobowiąże beneficjenta do zwrotu uzyskanej kwoty.

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

dr Piotr Kobylski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu