Petycja do MEN – demoralizacja dzieci i młodzieży

Wychowawca | 26 lutego 2024

Petycja do Ministra Edukacji

Pani Barbara Nowacka
Minister Edukacji
Al. Szucha 25
00–918 Warszawa
e‑mail: kancelaria@men.gov.pl

Szanowna Pani Minister,

działając na podstawie art. 48 Konstytucji RP wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec planu wprowadzenia do nauczania szkolnego antyrodzinnej edukacji seksualnej (typu B i C) w ramach odrębnych lekcji o zdrowiu. Dramatyczne skutki takiej edukacji obserwujemy w wielu krajach Zachodu: wczesny wiek inicjacji seksualnej, ciąże nieletnich, aborcje, choroby przenoszone drogą płciową oraz większa podatność na depresję. Konsekwencje wprowadzenia w Polsce fatalnej edukacji seksualnej będą ponosili uczniowie i rodzice. Aktualne rozwiązania respektują konstytucyjne prawo rodziców, zaś problematyka rozwoju psychofizycznego okresu dorastania i zdrowia w sposób wystarczający jest prezentowana w ramach zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 

Podpisuję petycję: https://pro-life.pl/petycja/