Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI

Wychowawca | 1 lutego 2021

Konkurs, którego ideą było rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI i wartościach, którymi żył, został rozstrzygnięty w grudniu 2020.

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim zakonnikiem i męczennikiem chrześcijańskim. Urodził się w Radzionkowie, należał do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Był człowiekiem skromnym, pokładającym nadzieję w Bogu, i życzliwym dla bliźniego. Udzielał pomocy prześladowanym Żydom, narażając własne życie. Zawsze mówił: „Jest jeden Bóg dla wszystkich ludzi i musimy wszyscy żyć zgodnie”. Ważną rolę w jego codziennej modlitwie pełniły słowa Chrystusa: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13).

W konkursie wzięło udział czterdzieści jeden osób z całej Polski (woj. śląskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podkarpackie). Nadesłano w sumie pięćdziesiąt osiem wierszy. 

Z uwagi na to, iż członkowie jury mieszkają w trzech różnych krajach (w Turkmenistanie, na Ukrainie oraz w Polsce), obrady przebiegały korespondencyjnie. Utwory nadesłane na konkurs oceniło jury w składzie:

o. Andrzej Madej OMI – honorowy członek jury, pełniący funkcję przewodniczącego, polski duchowny katolicki, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie, filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, oblat-poeta, autor licznych tomików wierszy;

o. dr Marek Adam Rostkowski OMI – honorowy członek jury, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył doktorat z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 2000 r. pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej w Watykanie. Konsultor w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Autor lub współautor książek oraz artykułów naukowych z zakresu misjologii, bibliotekoznawstwa i historii. Od 2017 r. pracuje na Ukrainie. Pełni funkcję wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego o. Ludwika Wrodarczyka, OMI;

mgr Dagmara Nawratek – pomysłodawczyni konkursu, mgr filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, poetka, laureatka ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów poetyckich; autorka wierszy, dziennikarka.

Koordynator i sekretarz konkursu mgr Maria Kielar-Czapla zmarła 12 września 2020 r., nie doczekawszy finału wydarzenia. Była absolwentką Instytutu Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielką dyplomowaną religii katolickiej, a także autorką książki pt. „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” oraz osiemnastu scenariuszy teatralnych na temat życia oblata.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA OGÓLNOPOLSKA kategoria A (osoby w wieku od 9 do 14 roku życia):

1. miejsce: Sara Dziarnowska, Warszawa, za zestaw wierszy;

ex aequo Zofia Bałajewicz, Oświęcim, za zestaw wierszy.

2. miejsce: Zuzanna Kopczyńska, Łódź, za wiersz „Misjonarz”.

3. miejsce: Wiktoria Grodowska, Gliwice, za wiersz „Zbawienie”.

KATEGORIA OGÓLNOPOLSKA kategoria B (osoby w wieku od 15. do 19. roku życia):

1. miejsce: Karol Janiga, Radymno (woj. podkarpackie), za wiersz „Parafia”.

2. miejsce: Julianna Kokorudz, Jelenia Góra, za wiersz „Acqua”; ex aequo Kornel Wroński, Kraków, za wiersz „Skarb”.

3. miejsce: Zofia Kotowska, Zielonka, za wiersz „Grzmoty”.

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA – kategorią A (osoby w wieku od 9 do 14 roku życia):

1. miejsce: Estera Wojtas, Radzionków, za wiersz „Te chwile ostatnie i pierwsze”.

2. miejsce: Paweł Tyczka, Radzionków, za zestaw wierszy.

3. miejsce: Matylda Głogowska, Radzionków, za wiersz „O Ojcu Ludwiku”.

Nagrodę Specjalną im. Marii Kielar-Czapli jury przyznało Mateuszowi Pawlakowi z Radzionkowa, za wiersz pt. „Dobroć, świata sens”.

Nagrodzone wiersze opublikował portal oblaci.pl 

Wychowawca był patronem medialnym Konkursu.