Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Wychowawca | 1 marca 2021

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje plastyczny konkurs dla najmłodszych dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina”. Organizatorzy na prace czekają do 30 kwietnia 2021 roku.

Jest to już III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego, skierowanego do najmłodszych. Ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego. Konkurs umożliwia także dzieciom zaprezentowanie swoich możliwości twórczych.

Biorąc udział w naszym konkursie, dzieci mogą zaprezentować różnorodne techniki plastyczne. Pomagają one pobudzić rozwój wyobraźni i pomysłowości. Kształcą pamięć wzrokową i zręczność manualną. Prace konkursowe mogą mieć formę: płaskorzeźby z plasteliny, wyklejanki z kolorowych papierów, rysunku tuszem, malowania farbami plakatowymi, kredkami świecowymi czy pastelami. Wszystkie formy technik plastycznych są dozwolone” – mówi Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs adresowany jest do dzieci, ale mamy nadzieję, że zgłoszone prace będą wynikiem serdecznych, pełnych miłości rozmów w całym gronie rodzinnym. Tak zresztą było i w poprzednich edycjach. Wielu rodziców przyznawało, że konkurs stał się dla nich pretekstem, aby porozmawiać z dzieckiem o tym, jak pięknym i radosnym wydarzeniem w życiu całej rodziny było jego poczęcie i narodziny – mówi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor projektów edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Z wielu badań naukowych wiemy, że tym, co każdy z nas pragnie usłyszeć najbardziej, jest to, że przyszedł na świat z miłości. Że jego życie było upragnione i od samego początku postrzegane jako wielka wartość. Cieszę się, że nasza inicjatywa może być okazją, aby w atmosferze miłości powiedzieć dziecku, że na świecie nie ma i nigdy nie będzie drugiej takiej samej osoby jak ono – dodaje.

Organizatorzy do uczestnictwa zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I–III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu. Prace należy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2021 r. pod adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Na początku była miłość – moja rodzina”. W jednej paczce można wysłać prace wszystkich przedszkolaków czy uczniów z grupy/klasy.

Prace oceni specjalnie powołane jury konkursowe, biorąc pod uwagę oryginalność pomysłów i samodzielność wykonania. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, takie jak gry, książki i artykuły plastyczne. Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja listy Laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.pro-life.pl 1 czerwca 2021 r.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, natomiast patronat medialny pełnią: „TVP ABC”, „Wychowawca”, „Staś”, „Moje Pismo Tęcza”, „Promyczek Dobra”, „Mały Promyczek Dobra”, „Kreda”, „Bliżej Przedszkola”.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie. Stowarzyszenie powstało w 1999 roku. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Joanna Banasik- Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

rys. Wiktor Marcinek