O skutecznej realizacji zadań życiowych – godzina wychowawcza dla uczniów liceum

Joanna Łukasik | 3 listopada 2020

TEMAT: O skutecznej realizacji zadań życiowych

CELE:

CEL STRATEGICZNY:

uczniowie poznają wartość planowania zadań życiowych

CELE OPERACYJNE:

Uczniowie:

znają i wymieniają korzyści wynikające z dobrego planowania

rozumieją znaczenie celów długofalowych i krótkofalowych

potrafią sformułować własne cele życiowe z uwzględnieniem czasu realizacji

stosują w praktyce umiejętności planowania zadań życiowych o różnym zakresie czasowym

METODY: słońce, projekt

FORMY: indywidualna i grupowa przez działalność twórczą

POMOCE: arkusz „Słoneczko” oraz „Co zamierzasz?”

PRZEBIEG LEKCJI

Tok zajęć

Czynności nauczyciela – wychowawcy

Czynności ucznia –wychowanka

Wprowadzenie

Prezentacja motta

sprawdzenie listy obecności

  Wyświetlenie motta:

 „Planując swój rozwój przestajesz być   <marionetką> w rękach losu czy   przypadku. Szczęśliwy przypadek zdarza się wówczas, gdy okazja spotka się z przygotowaniem. Warto mieć plan, żeby go nie zmarnować” (autor nieznany)

 Pytania do uczniów:

  1. Jak rozumiecie słowa motta?
  2. Co dla was znaczą?
  3. Jaki może być temat dzisiejszej lekcji?

 Podanie uczniom tematu lekcji.

 

 

  swobodna interpretacja motta

Realizacja tematu

Ćwiczenie 1. Słońce

Ćwiczenie 2. „Co zamierzasz?”

 Polecenia:

  1. Proszę podzielić się na 4 grupy.

  2. Każda grupa wypełni jeden arkusz „Słoneczko” (Załącznik 1).

  3. Grupy 1 i 3 mają za zadanie wypisać na promykach słońca korzyści wypływające z planowania zadań życiowych, planowania przyszłości.

  4. Grupy 2 i 4 mają za zadanie wypisać na promykach słońca negatywne skutki wypływające z braku planowania zadań życiowych, planowania przyszłości.

  5. Czas pracy dla każdej grupy: 7 minut.

Omówienie ćwiczenia: prezentacja pracy grup. Uzupełnienie wypowiedzi uczniów. Podkreślenie wartości formułowania celów i zadań życiowych oraz planowania ich realizacji.

 Polecenia:

 1. Pomyśl, jakie są Twoje plany życiowe na najbliższe pół roku.

 2.Wybierz jedno najważniejsze na dzień dzisiejszy dla Ciebie   zadanie.

 3.Wypełnij szczegółowo arkusz „Co zamierzasz?”,   zamieszczony w załączniku na końcu ćwiczenia, według       następujących kroków:

Wpisz zadanie określając jaki jest Twój cel.

Określ czas realizacji zadania.

Zaznacz na schodkach, w jakim miejscu znajdujesz się w dniu dzisiejszym w realizacji tego zadania, określając podjęte działania, wykonane zadania.

Jeśli podjąłeś już jakieś działania, zaznacz gdzie byłeś poprzednio i wpisz co wówczas robiłeś.

Zaznacz jaki jest efekt końcowy Twoich działań, co chcesz osiągnąć, dokąd dotrzeć.

Puste schodki możesz wypełnić datami, etapami, kolejnymi krokami, zadaniami przybliżającymi Cię do pełnej realizacji celu.

W pustych kwadratach zamieszczonych pod schodami zapisz: co ułatwi Ci, umożliwi realizację celu oraz jakie trudności możesz napotkać realizując założony cel.

  Podsumowanie ćwiczenia.

 Pytanie: Jak określasz skuteczność planistyczno-organizacyjną tego ćwiczenia?

 

  wykonywanie poleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   wykonywanie poleceń

Zakończenie lekcji

Informacja zwrotna

Pytanie: Co ważnego zabierasz dla siebie z dzisiejszej lekcji?

Podziękowanie za udział w lekcji.

  udzielanie informacji zwrotnych.

Załącznik 1

Arkusz: „Słoneczko”

(Źródło: J.M. Łukasik, Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia. Kielce: Jedność 2011, s. 89–90)

Załącznik 2

Arkusz „Co zamierzam osiągnąć?”

(Źródło: J.M. Łukasik, Poznać siebie i dbać o rozwój. W drodze do sukcesu. Kraków 2016, s. 97 oraz Załączniki. Co zamierzasz? [w:] G. Lutomski (red.), Uczyć inaczej. Poznań 1994, s. 185).

Moim celem jest:
W czasie:


                                                       

 

Będzie łatwiej osiągnąć cel, gdy:
Będzie trudniej osiągnąć cel, gdy:

Bibliografia do lekcji:

Lutomski G. (red.), Uczyć inaczej. Poznań 1994.

Łukasik J.M., Poznać siebie i dbać o rozwój. W drodze do sukcesu. Kraków 2016.

Łukasik J.M., Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia. Kielce 2011.