O rzeczywistości, ateizmie i szaleństwie

wychowawca | 30 kwietnia 2021

W IV wieku wielu chrześcijan w Egipcie wyszło na pustynię, aby tutaj szukać Boga i pokoju serca. Ojcowie i matki pustyni zostawili po sobie wielką mądrość, wynikającą z obserwacji własnego serca i umysłu oraz z obcowania z Bogiem. W jednej z opowieści o mnichu Antonim czytamy niezwykłą rzecz. Powiedział on: „przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”. Czy 1600 lat temu przepowiedzieli nasze czasy? Ojcowie pustyni byli mądrzy. Zauważyli, że w człowieku jest zdolność do szaleństwa, do oderwania od rzeczywistości i bywa też, że brak człowiekowi odwagi i staje się on konformistą. Bardzo ważne jest poczucie rzeczywistości i prawda, która według klasycznej definicji jest właśnie zgodnością umysłu ze stanem rzeczy. Warto o tym myśleć w naszym świecie, gdy młodzi wypisują się z lekcji religii i gdy niektórzy dokonują aktu apostazji, bo fundamentem wiary jest szukanie prawdy i szacunek do rzeczywistości.

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

Aby ochronić następne pokolenie przed pustką, nudą i nihilizmem, zadaniem szkoły jest dzisiaj uczyć szacunku do rzeczywistości, uczyć zadziwienia nad światem i ludzką naturą oraz odwagi stawania po stronie prawdy.

bp Piotr Turzyński

adiunkt na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii, Biskup Pomocniczy Radomski, Delegat do Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli przy Konferencji Episkopatu Polski

fot. unsplash.com