Niezłomni bohaterowie naszej Ojczyzny – scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III

Malgorzata Sasin | 1 marca 2021

Cele:

uczeń:

 • zna wybrane sylwetki bohaterów powojennego podziemia,

 • potrafi wyjaśnić pojęcia „wyklęty” i „niezłomny” w odniesieniu do żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego,

 • oddaje cześć bohaterom Ojczyzny,

 • zna fragmenty historii Polski dotyczącej powojennej konspiracji niepodległościowej,

 • wykonuje plakat o treści patriotycznej.

Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Metody pracy:

pogadanka, praca z tekstem, impresyjna, rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

tekst opowiadania „Niezłomni bohaterowie”, prezentacja multimedialna, znicz, ilustracje przedstawiające żołnierzy wyklętych, etiuda filmowa IPN, piosenka „Biały krzyż” w wykonaniu zespołu „Czerwone gitary” lub inna pieśń o żołnierzach wyklętych, szary papier.

Przebieg zajęć:

 1. Nauczyciel na tablicy multimedialnej prezentuje w pętli zdjęcia żołnierzy wyklętych na tle piosenki „Biały krzyż” w wykonaniu zespołu „Czerwone gitary” lub jednej z wybranych pieśni o żołnierzach wyklętych. Na stoliku zapalony jest znicz, ozdobiony biało-czerwoną wstążką. Dzieci wchodzą do klasy i w ciszy zajmują miejsca. Przez chwilę słuchają i oglądają prezentowany materiał.

 2. Na tablicy pojawia się napis: Żołnierze Wyklęci.

Nauczyciel wyjaśnia, że lekcja będzie poświęcona właśnie tym żołnierzom, ponieważ 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (nauczyciel gasi znicz).

 1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania „Żołnierze Wyklęci”.

 2. Ta treść jest zablokowana

  Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

Małgorzata Sasin

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy