Niebezpieczeństwo banalizowania aborcji

Wychowawca | 1 marca 2021

Nowa skala aborcji

Proceder aborcyjny był stosowany już od czasów starożytnych, ale obecnie mamy do czynienia z nową sytuacją kulturową, w której osiągnął on nieznany dotąd wymiar. Faktem jest, że corocznie na całym świecie wykonuje się ponad 50 milionów aborcji. Prowadzi to niestety wielu ludzi do niepoczuwania się do odpowiedzialności wobec życia poczętego, banalizowania aborcji i lekceważenia jej ciężaru moralnego. Jak do tego doszło? Możemy wymienić niektóre przyczyny:

1. Szeroko praktykowana aborcja farmakologiczna, która obecnie wypiera aborcję chirurgiczną. Wbrew temu, co powiedziano w czasach rewolucji seksualnej – antykoncepcja nie eliminuje, lecz potęguje aborcję. Kiedy para podejmuje współżycie w całkowitym oderwaniu od płodności, w razie „wpadki” łatwiej decyduje się na zastosowanie środka wczesnoporonnego.

2. Refundacja przez państwo kosztów. Eliminowanie niechcianego dziecka stało się zjawiskiem dość powszechnym i ułatwianym przez permisywne prawodawstwa, przez jego depenalizację (niekaralność) lub legalizację (zgodność z przepisami prawa pozytywnego).

3. Posługiwanie się diagnostyką prenatalną w niegodziwym celu. Jeśli diagnoza prenatalna przyczyni się do ochrony życia i integralności embrionu lub płodu ludzkiego oraz wskaże np. możliwości jego leczenia, korzystanie z takiego rodzaju diagnostyki jest jak najbardziej dobre. Natomiast jeśli diagnoza prenatalna staje się narzędziem nacisku/sugestii, mającym skłaniać do przerywania ciąży, to takie jej wykorzystywanie jest niegodziwe (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, punkty 2274–2275).

4. Kultura wroga niepełnosprawności. Nie można oceniać wartości życia na podstawie jego estetyki czy przyszłej wydajności, lecz ze względu na jego wewnętrzną godność. Brak akceptacji niepełnosprawności zakłada pewien rodzaj rasizmu ze strony zdrowych, „rasizmu chromosomowego”, jak mówił dr Jerome Lejeune. Obecność takich osób może pomóc społeczeństwom, głęboko zdehumanizowanym i utylitarnym, oprzeć wzajemne relacje na należnym szacunku.

Dwa szczególne przypadki aborcji

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

ks. dr Jan O’Dogherty

Polecane lektury:

Katechizm Kościoła Katolickiego punkty 22582262 (świętość życia ludzkiego), 22702275 (zagadnienia przerywania ciąży).

Kongregacja Nauki Wiary, Dekl. O przerywaniu ciąży, 18.11.1974. Instrukcja Dignitas personae, dotycząca niektórych problemów bioetycznych, 12.12.2008.

Jan Paweł II, encyklika Evangelium vitae, 25.03.1995.

Papież Franciszek, adhortacja apostolska Amoris laetitia, 8.04.2016.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa karta pracowników służby zdrowia, 2016.