Myśl miesiąca – styczeń 2021

Wychowawca | 29 grudnia 2020

(…) obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Oznacza ono nową erę, w której życia się nie programuje, ale się je daje; już nie żyje się dla siebie, według własnych upodobań, ale dla Boga i z Bogiem, ponieważ od tamtego Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-nami.

Ojciec Święty Franciszek, Audiencja Generalna, 9 grudnia 2018 r.