Myśl miesiąca – marzec 2021

wychowawca | 1 marca 2021

„Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, do poznania świata, do doświadczenia swoich sił, do osiągnięcia tego celu, który mu Bóg przeznaczył. Nikt nie rodzi się geniuszem, wielkim uczonym, świętym, ale dzięki życiu się nim staje”.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, W obronie życia nienarodzonych, 1990, Warszawa: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu