Muzyka źródeł w edukacji i wychowaniu

Wychowawca | 24 października 2020

Muzyka źródeł w edukacji i wychowaniu

(bibliografia w wyborze)

 1. Dlaczego tradycja jest ważna w pracy z małymi dziećmi? : refleksje z realizacji projektu „Mały Kolberg” / Małgorzat Synowiec // Wychowanie Muzyczne. 2015, nr 12, s. 713.

 2. Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu / red. nauk. Helena Danel-Bobrzyk, Jadwiga Uchyła-Zroski. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. – 160 s.

 3. Folklor w twórczości Karola Szymanowskiego / Elżbieta Polak // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 1, s. 27–33.

 4. Geniusz Chopina i mazurki / Irena Poniatowska // W : Dziedzictwo kulturowe Mazowsza. T. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2002. – s. 7–22.

 5. Hej, Kujawy, jakie cudne!” : scenariusz zajęć muzycznych dla dzieci młodszych / Paulina Sobieraj // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 1–2, s. 22–27.

 6. Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji : w dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Pani Twardowska, 2014. – 192 s.

 7. Melodie regionalne ziem polskich w opracowaniu / red. nacz. Mirosław Grusiewicz. – Lublin : Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, [2014]. – 152 s.

 8. Muzyczne inspiracje polskim folklorem (K. Szymanowski) / Grażyna Sereda // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 5, s. 220–232.

 9. Muzyka ludowa w twórczości Witolda Lutosławskiego scenariusz zajęć dla klasy 6 / Agata Krupa // Wychowanie Muzyczne. 2013, nr 5, s. 4449.

 10. Narodowe tańce polskie : poradnik metodyczny / Alina Wróblewska. – Płock : „Korepetytor”, 2004. – 50 s. + CD.

 11. Tańce malowane: podręcznik dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Magdalena Szelc-Mays. Kraków : „Universitas”, 2003. 79,[2] s. : nuty + CD

 12. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści / Zbigniew Adrjański. Warszawa : „Bellona”, 2002. 384 s. : nuty.

 13. Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne” / Jacek Jackowski // Bibliotekarz. 2019, nr 1, s. 49.

 14. Współczesne inspiracje muzyką ludową / Aneta Hacia, Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne. 2014, nr 4, s. 7783.

 15. Zobaczyć muzykę źródeł : muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim. Szydłowiec : Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, 2015. – 118 s.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu