Mutyzm wybiórczy (bibliografia w wyborze)

Wychowawca | 3 stycznia 2022

Książki:

 1. Mutyzm wybiórczy: kompendium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wintgens ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2018. – 423 s.

 2. Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. – Wyd. 4 popr. i uzup. – Kraków : „Impuls”, 2021. – 172 s.

 3. Mutyzm wybiórczy : skuteczne metody terapii / red. nauk. Maria Bystrzanowska, Ewelina Bystrzanowska. – Wyd. 2. – Kraków: „Impuls”, 2021. – 162 s.

 4. Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka. – Warszawa : Difin SA, 2017. – 214 s.

 5. Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej :terapie szyte na miarę / Joanna Bala (et al.). – Kraków : „Impuls”, 2017. – 110 s.

 6. Mutyzm wybiórczy : własnymi słowami / Carl Sutton i Cheryl Forrester. – Warszawa: Linia, 2019. – 275 s.

 7. Teoria i praktyka logopedyczna :wybrane zagadnienia /pod red. Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 221 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka polskiego / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole dla klas IV–VI. – 2016/2017, nr 3, s. 31–41.

 2. Ja się nie odzywam : problemy dziecka z mutyzmem wybiórczym / Joanna Czapla // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 77, s. 17–19.

 3. Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym? / Renata Marciniak-Firadza // W: Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia. / pod red. Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. – Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2018. – s. 163–175.

 4. Jak wesprzeć dziecko z mutyzmem wybiórczym :wskazówki dla rodziców / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 37, s. 28–29.

 5. Mały Wspaniały” z mutyzmem wybiórczym : milczące dziecko oczami rodzica-specjalisty / Anna Czujak // Wychowawca. – 2019, nr 12, s. 32–35.

 6. Mutyzm wybiórczy /.Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 11, s. 15–17.

 7. Mutyzm wybiórczy : charakterystyka przyczyn i objawów / Beata Zaskalska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 6–8.

 8. Mutyzm wybiórczy. Gdy dziecko nie mówi w przedszkolu / Anna Policht-Jaruga // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 7–8, s. 18–21.

 9. Mutyzm wybiórczy u dzieci / Dorota Chmylko-Terlikowska // Psychologia w Praktyce. – 2018, nr 4, s. 51–56.

 10. Odblokować mówienie /Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 37, s. 14–17, 28–29.

 11. Rozważania nad mutyzmem wybiórczym / Beata Ninard // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 7–8, s. 28–31.

 12. Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego a jego terapia / Zbigniew Tarkowski // Logopedia. – T. 47, [cz.] 2 (2018), s. 275–288.

 13. Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców : (na podstawie badań własnych) / Patrycja Janowska // Edukacja. – 2018, nr 4, s. 46–67.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu