Moje postanowienia – scenariusz zajęć

Malgorzata Sasin | 28 grudnia 2020

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III

Zajęcia możliwe do przeprowadzenia zarówno w klasie, jak i w warunkach nauczania zdalnego.

Cele:

uczeń:

 • poprawnie formułuje odpowiedzi na pytania, zgodnie z treścią opowiadania i swoimi przemyśleniami,

 • rozwiązuje krzyżówkę,

 • ustala postanowienia na nowy rok,

 • potrafi podjąć zobowiązania na rzecz drugiego człowieka.

Formy pracy:

indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy:

rozmowa kierowana, praca z tekstem.

Pomoce dydaktyczne:

tekst opowiadania, krzyżówka, serduszka z papieru.

 1. Wprowadzenie

Rozwiązanie krzyżówki (załącznik). Rozwiązaniem jest hasło: POSTANOWIENIA.

2. Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami:

Z czym kojarzy się wam słowo: postanowienia?

Z jakich okazji można robić różne postanowienia?

Po co ludzie robią noworoczne postanowienia?

3. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela “Moje postanowienia”.

4. Wypowiedzi ukierunkowane pytaniami:

  • Jakie zwyczaje miała rodzina Maćka na początku nowego roku?

  • Jakie postanowienia najpierw zapisał Maciek?

  • Jak zareagowała mama po ich przeczytaniu?

  • Jakie postanowienia zapisał Maciek po raz drugi?

  • Na czym polegała różnica między pierwszymi a drugimi postanowieniami? Czy można powiedzieć, że są postanowienia ważne i ważniejsze?

5. Układanie swoich noworocznych postanowień.

Uczniowie układają swoje postanowienia noworoczne. Zapisują na wyciętym z papieru serduszku: BĘDĘ DOBRYM CZŁOWIEKIEM, a poniżej swoje postanowienia. Wśród nich przynajmniej jedno, które będzie ukierunkowane na dobro czynione drugiemu człowiekowi.

6. Chętni uczniowie odczytują swoje postanowienia.

7. Zadanie domowe:

Dzieci zabierają do domu swoje serduszko, aby przeczytać i omówić z bliską osobą zapisane na nim postanowienia. Serduszko mogą ozdobić rysunkami.

Małgorzata Sasin

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy