Mój plan na zdrowie – scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II–III szkoły podstawowej

Izabela Faleńczyk | 1 lutego 2021

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II–III szkoły podstawowej

Temat: Mój plan na zdrowie

Cele:

uczeń:

  • wie, że ruch i właściwa dieta są ważne dla zachowania zdrowia,

  • wie, jakich zmian chce dokonać dla swojego zdrowia,

  • potrafi wykonać mapę mentalną,

  • swobodnie wypowiada się na temat treści opowiadania,

  • uzasadnia swoje opinie w dyskusji.

Formy pracy:

zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody pracy:

rozmowa kierowana, praca z tekstem, metoda dyskusyjna, mapa mentalna, metoda niedokończonego zdania.

Środki dydaktyczne:

tekst opowiadania pt. „Plan na zdrowie”, tabela, cenki lub kolorowe kartki samoprzylepne, większy arkusz papieru dla każdej grupy do wykonania mapy mentalnej.

Przebieg zajęć:

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

Izabela Faleńczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy