Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Miłosierdzie jako wartość wychowawcza (bibliografia w wyborze)

Wychowawca | 7 grudnia 2021

bibliografia – Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Miłosierdzie jako wartość wychowawcza

 1. Biblijne wzorce chrześcijańskiego świadczenia miłosierdzia / Kazimierz Romaniuk. – Warszawa : Akces, 1996. – 54 s.

 2. Co czynisz innym – czynisz Jezusowi: uczynki miłosierdzia / Lina Di Maria. – Kielce: „Jedność”, 2002. – 102 s.

 3. Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka / Czesław Kępski. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. 145, [1] s.

 4. Jak za pomocą miłosierdzia zmieniać świat? : scenariusz na podstawie orędzia papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu / Aleksandra Bałoniak // Katecheta. 2016, nr 3, s. 4347.

 5. Jan Paweł II nauczycielem miłosierdzia / Leszek Mateja. – Kraków : Wydaw.WAM, 2008. – 74, [1] s.

 6. Katecheza miejscem głoszenia Bożego miłosierdzia / Jan Kachel // Katecheta. – 2002, nr 10, s. 4753.

 7. Miłosierdzie Boże – dobro i przebaczanie / Aleksandra Banaszak // Klanza w Szkole. 2005, nr 2, s. 2829.

 8. Miłosierdzie, cedaka i filantropia w historii powojennej opieki / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 10, s. 5256.

 9. Miłosierdzie jako wartość wychowawcza : perspektywa pedagogiki chrześcijańskiej / Dorota Kornas-Biela // Rozprawy Społeczne. T. 11, nr 1 (2017), s. 515.

 10. Miłosierdzie to imię Boga / Franciszek ; rozmowa z Andreą Torniellim. – Kraków : „Znak”, 2016. 170, [3] s.

 11. Miłosierdzie w duszpasterstwie i praktyce poradnianej / pod red. Gabrieli Janikuli. – Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2010. – 231 s.

 12. Miłosierdzie w praktyce szkolnej i pozaszkolnej / pod red. Gabrieli Janikuli i Romualda Niparko. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2007. – 160 s.

 13. Miłosierdzie: wyobraźnia zamieniona w czyn / Tomasz Opaliński. Wrocław : Wydawnictwo TUM, 2015. – 32 s.

 14. Oblicza miłosierdzia / pod red. Elżbiety Matulewicz. – Warszawa : Wydaw. UKSW, 2010. – 242 s.

 15. Parafie jako centra aktywności społecznej dla seniorów i wsparcia osób u kresu życia w środowisku domowym. Dobre praktyki i przykłady prowadzonych działań / Piotr Krakowiak, Anna Janowicz // W: Wyzwania współczesnej pedagogiki / red. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Gdańsk ; Warszawa : WSB ; CeDeWu, 2015. s. 2540 http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3098.

 16. Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej / pod red. Romualda Niparko i Józefa Skrzypczaka, przy współpr. Gabrieli Janikuli. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. – 239, [3] s.

 17. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji” / Kazimierz Skoczylas // Studia Włocławskie. T. 7 (2004), s. 457461.

 18. Uczynki miłosierdzia jako znak wiarygodności chrześcijańskiej / Leszek Smoliński // Studia Płockie. T. 45 (2017), s. 165–175.

 19. Uczynki miłosierdzia względem ciała / Zbigniew Sobolwski. – Kielce : „Jedność”, 2016. – 48 s.

 20. Wolontariat niedostosowanych społecznie w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej / Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska, Anna Janowicz http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3082.

 21. Współczesne oblicza miłosierdzia / red. nauk. Leszek Mateja. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. 138, [1] s.

 22. Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 6, s. 68.

 23. Wydobywanie dobra : teologia chrześcijańskiego miłosierdzia / Józef Zabielski. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – 201 s.

 24. Wyobraźnia miłosierdzia / pod red. Pawła Borto [et al.]. – Kraków ; Kielce: Wydaw. UNUM – Polskie Tow. Teologiczne, 2007. – 348 s.

 25. Wyobraźnia miłosierdzia na co dzień / Henryk Józef Muszyński. Gniezno : Gaudentinum, 2003. – 63 s.

 26. Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu / red. Mirosław Kalinowski. – Lublin: Wydaw. KUL, 2005. – 340 s.

 27. Zespołowa opieka duszpasterska jako forma opieki duchowej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej / Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Marek Krobicki. – Katowice 2015 https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3097/.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu