Logoterapia w wychowaniu – w poszukiwaniu sensu życia

Wychowawca | 15 lipca 2022

Logoterapia w wychowaniu – w poszukiwaniu sensu życia

(bibliografia w wyborze)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Aby być wolnym: logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. Kielce : „Jedność”, 2006. – 133 s.

 2. Bóg ukryty: w poszukiwaniu ostatecznego sensu / Viktor E. Frankl. Warszawa : „Czarna Owca”, 2016. – 239, [1] s.

 3. Człowiek w poszukiwaniu sensu / Viktor E. Frankl. – Warszawa : „Czarna Owca”, 2016. – 222, [2] s.

 4. Logoterapeutyczna koncepcja w wychowaniu / Marian Wolicki. Stalowa Wola; Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2007. – 186, [1] s.

 5. Logoterapia w aktualnym kontekście wychowawczym / Michał Styczyński // W: Współczesne trendy w edukacji dziecka / pod red. Marianny Styczyńskiej i Marcina Olejniczaka. – Konin : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – s. 193–207.

 6. Logoterapia V. E. Frankla jako narzędzie pracy wychowawcy pracującego z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem / Aleksandra Kamińska-Małek // W: Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń / pod red. Sławomira Cudaka i Aleksandra Mańki. – Warszawa : „Elipsa”, 2020. – s. 167–176.

 7. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną. Podejście logoterapeutyczne Viktora E. Frankla / Marzena Piłat // W: Kryzys migracyjny: perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa : Wydaw. APS, 2017. – s. 154–171.

 8. Wola sensu: założenia i zastosowanie logoterapii / Viktor E. Frank. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czarna Owca”, 2018. – 254, [1] s.

 9. Żyć z sensem: praktyczne zastosowanie logoterapii / Alfried Längle. Wyd. 2. popr. Warszawa : Imprint Media, 2019. – 159, [1] s.

Artykuły z czasopism:

 1. Historia logoterapii i jej znaczenie dla rozwoju myśli humanistycznej / Maria Mitek // Język, Szkoła, Religia : księga referatów z konferencji w Pelplinie. – R. 14, nr 4 (2019), s. 97–105.

 2. Perspektywa logoterapii – pomoc w rozumieniu człowieka poszukującego sensu / Anna Salamon // Psychoterapia. – 2014, nr 4, s. 41–48.

 3. Podstawowe techniki logoterapii / Marian Wolicki // Pedagogika Katolicka. – 2010, nr 2, s. 183–194.

 4. Religia jako radykalne dążenie do sensu w logoterapii Viktora E. Frankla / Karol Michalski // Studia Philosophiae Christianae. – R. 56, nr 2 (2020), s. 75–108.

  1. Sens życia w analizie egzystencjalnej i logoterapii: implikacje pedagogiczne / Jarosław Michalski // Społeczeństwo, Edukacja, Język : zeszyty naukowe PWSZ w Płocku. T. 14, [cz.] 1 (2021), s. 7–18.

  2. Sens życia w analizie egzystencjalnej i logoterapii: implikacje pedagogiczne / Jarosław Michalski // Społeczeństwo, Edukacja, Język : zeszyty naukowe PWSZ w Płocku. T. 14, [cz.] 1 (2021), s. 7–18.

  3. Sens życia w analizie egzystencjalnej i logoterapii: implikacje pedagogiczne / Jarosław Michalski // Społeczeństwo, Edukacja, Język : zeszyty naukowe PWSZ w Płocku. T. 14, [cz.] 1 (2021), s. 7–18.

  4. System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią / Antoni Kałka, Maria Mitek // Edukacja Humanistyczna. – 2019, nr 2, s. 65–84.

  5. Sytuacja egzystencjalna człowieka: pomoc psychoterapeutyczna w zaburzeniach poczucia sensu życia / Ewa Ryś, Karol Mausch // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – Nr 6 (2005), s. 169–185.

  6. Zastosowanie logoterapii w posłudze kaznodziejskiej / Michal Hospodár // Roczniki Teologiczne. – T. 68, z. 1 (2021), s. 37–47.

  Elżbieta Trojan

  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

  fot. unsplash.com