Konferencja „Twój nastolatek potrzebuje Ciebie”, 30 maja, Nowy Sącz

Wychowawca | 27 kwietnia 2022

Fundacja Ostoja w Nowym Sączu zaprasza do udziału w XVII konferencji poświęconej wychowaniu. Tegoroczne spotkanie ma charakter międzynarodowy i jest częścią projektu „Youth Positive Potential” w ramach unijnego programu Erasmus+.

Celem konferencji jest wskazanie metod i rozwiązań mających na celu wzmocnienie kondycji psychicznej i celów życia młodych ludzi. Wydarzenie będzie też okazją do poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń i specyfiki funkcjonowania młodzieży w dobie pandemii i traumatycznych przeżyć związanych z wojną na Ukrainie. Pozwoli wskazać rodzicom, nauczycielom i wszystkim dorosłym metody dawania wsparcia psychicznego i rozwiązywania problemów młodych ludzi.  Konferencja posłuży również upowszechnieniu programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.  

Wykłady:

prof. dr hab. n. med. JADWIGA JOŚKO-OCHOJSKA – Śląski Uniwersytet Medyczny
„W pułapce stresu”

dr JERZY SMOLEŃ – Akademia Ignatianum w Krakowie
„Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię potrzebuję – spojrzenie oczami młodych”

dr SZYMON GRZELAK – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie
„Czym jest profilaktyka zintegrowana”

dr MIRIAM SCIBERRAS – Life Network Foundation Malta
„Program Archipelag Skarbów na Malcie”

mgr LUCYNA NARKIEWICZ-SKÓRKO –  Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba
“Pozytywny potencjał i problemy młodzieży na Litwie – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania”

mgr HALINA CZERWIŃSKA – Fundacja Ostoja w Nowym Sączu
„Miłość nie wystarczy – czego potrzebuje dorosły w relacji z nastolatkiem”

 

Konferencja odbędzie się stacjonarnie oraz on-line za pośrednictwem platformy CloudA WSB-NLU. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Konferencja odbędzie się 30 maja br., w trybie hybrydowym – stacjonarnie: w WSB- NLU (ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz ) oraz on-line.

ZAPISY: https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/wydarzenia

Informacje: Twój Nastolatek Potrzebuje Ciebie – konferencja 30 maja 2022r. – Ostoja

Wychowawca jest patronem medialnym konferencji.