Katyńska armia

Wychowawca | 13 kwietnia 2022

Jak sprawić, by zamordowani w Katyniu przestali być tylko liczbą na tablicach upamiętniających? Co zrobić, abyśmy uzmysłowili sobie ogrom dramatu, jaki rozegrał się w lesie katyńskim? Zadajmy sobie proste pytanie: Co to znaczy 21 857 zamordowanych Polaków? Odpowiedź jest wstrząsająca: to ponad 7 hektarów ludzi stojących ramie przy ramieniu.

Koncepcja pomnika, w której zostałaby upamiętniona każda z osób zbrodni katyńskiej, powstała ponad 20 lat temu. Stanisław Drabczyński, architekt z Krakowa, który w Katyniu stracił stryja (Ignacego, franciszkanina, imię zakonne – Dominik ), wspomina, że kiedy po raz pierwszy wyobraził sobie 22 tysiące mężczyzn stojących obok siebie, przeszły go ciarki. Aby móc ten projekt zrealizować, grupa przyjaciół, skupiona wokół pomysłodawcy, powołała w 2008 r. Fundację „Pomnik Ofiar Katynia”. Każdy z nich miał ojca i matkę, brata, siostrę, żonę, dzieci i rodaków, za których oddał życie. Czy nie powinniśmy zbudować każdemu z Nich Pomnik? Czy nie jest naszym obowiązkiem ostrzec przyszłe pokolenia przed powtórką tej lekcji historii? – tak Fundacja formułuje swoją misję. Rzeźbykażdą z konkretnym nazwiskiem, numerem i stopniem wojskowym – chce stworzyć Mariusz Dydo.

Wydawać by się mogło, że po latach komunizmu, kiedy temat Katynia był zakazany,, powstanie pomnika (finansowanego przez prywatnych darczyńców), ukazującego największą zbrodnię wojenną w historii świata, nie będzie wywoływać sprzeciwu. Niestety, znalezienie miejsca, gdzie mogłaby stanąć „armia katyńska”, było bardzo trudne. Kolejne, obiecane wcześniej, lokalizacje przestawały być aktualne… Należy mieć nadzieję, że trwające ostatnio rozmowy przyniosą dobre rozwiązania, a pomnik – przejmujące „Memento!” dla obecnego i przyszłych pokoleń – powstanie, by świat, dla własnego dobra, nie zapomniał o sowieckim ludobójstwie.

Szczegółowe informacje o projekcie (w tym – animację przedstawiającą pomnik) znajdą Państwo na stronie Fundacji: http://pomnikofiarkatynia.pl/

(oprac. Maria Kowal, na podstawie materiałów znajdujących się na stronie internetowej Fundacji. Cytaty za ww. stroną)sająca

fot. Archiwum Fundacji