Jak chronić dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym?

Elzbieta Trojan | 24 października 2020

Jak chronić dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym?

(Bibliografia w wyborze)

 1. Dziecko – ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 8–9.

 2. Jak pomóc dziecku wykorzystywanemu seksualnie? / Magdalena Czub // Świat Problemów. – 2016, nr 9, s. 15–19.

 3. Kampanie społeczne przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. – 2007, nr 1, s. 161 –172.

 4. Polityka państwa wobec sprawców seksualnego wykorzystywania dzieci w Polsce / Jolanta Szymańczak // Dziecko Krzywdzone. – 2004, nr 7, s. 21–25.

 5. Profilaktyka wykorzystania seksualnego dziecka – systemowe oddziaływania w zakresie edukacji seksualnej / Agnieszka Izdebska, Agata Ruchel // Dziecko Krzywdzone. – 2011, nr 1, s. 54–61.

 6. Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka / Sebastian A. Zdończyk, Paulina K. Trzaskuś W: // Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : „Impuls”, 2017. – s. 115–129.

 7. Wykorzystywanie seksualne dzieci: ocena, dokumentacja i leczenie / David Muram; tł. Anna Dunajska // Dziecko Krzywdzone. – 2004, nr 9, s. 101–111.

 8. Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego / Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. – 2002, nr 1, s. 5–28.

 9. Zauważyć dziecko. Jak rozpoznać wykorzystywanie seksualne dziecka / Magdalena Czub // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 11–17.

 10. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnym w rodzinie / Kevin D. Browne // Dziecko Krzywdzone. – 2008, nr 2, s. 48–74.

 11. Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – s 286 s. : il.; 24 cm.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu